Ezelshoeve logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 320.12

53 donateurs

Ezelshoeve

Stichting de Ezelshoeve is een opvang voor ezels. Op de Goorweg 3 in Baarle-Nassau heeft de Stichting een plaats gecreëerd waar ezels vanuit Nederland en België worden opgevangen. Ezels die mishandeld zijn, verwaarloosd, ezels die vereenzamen, ezels die ziek zijn en speciale verzorging nodig hebben, ezels die hun eigenaren overleefd hebben. Vanuit hier werken Jacqueline en P-P van den Berg, de oprichters van de Ezelshoeve, samen met vele enthousiaste vrijwilligers, aan een fijne en veilige toekomst voor de aanwezige ezels. Vanuit hier probeert de Stichting ezeleigenaren bij te staan met adviezen en te voorzien van informatie. Potentiële ezeleigenaren kunnen hier een aantal dagen meedraaien om te leren en te ervaren, alvorens ze een besluit nemen om een ezel aan te schaffen. Hier komen ook de meldingen binnen van verwaarloosde ezels, broodfok, ezels met gedragsstoornissen en andere ezelproblemen, naar aanleiding waarvan de Stichting op controle gaat.

Een opvang voor ezels is dat nou nodig? Ja, er is veel ezelleed in Nederland en België! Een ezel heeft een hoog knuffelgehalte, maar is zeker niet zo maar een huisdier. Vanwege de relatief lage aanschafprijs van een ezel, wordt deze vaak impulsief aangeschaft. Gekocht, zonder zich te informeren naar wat een ezel allemaal nodig heeft en hoe je met een ezel om moet gaan. Veel handelaren zien het als goedkope en snelle handel en zullen deze informatie ook zeker niet verstrekken, omdat dit bij hen ook veelal niet bekend is. Voor hen is het een handelsgoed, wat in de wei gezet wordt en niet meer naar wordt omgekeken totdat er een koper komt. Het enige positieve hieraan is dat ze nog vaak in een kudde staan. Wanneer ze dan aan particulieren verkocht worden, zitten die met de ellende. De ezels zijn vaak ziek, niet gechipt, niet sociaal, te lange hoeven, gebitsproblemen en hebben nog nooit eerder alleen gestaan. Dan blijkt dat een ezel veel meer aandacht vraagt en kosten met zich meebrengt dan gepland. Deze situaties doen zich voortdurend voor en resulteren in enerzijds ezels die “vergeten achterblijven in een weitje achteraf” en anderzijds in mensen met een hulpvraag. In beide gevallen kunnen de mensen zich tot ons wenden.

Momenteel staan er 25 ezels in Baarle-Nassau en is er al een veelvoud doorgeplaatst naar goede ezeladressen, die onder de supervisie van de Stichting blijven. Op de Ezelshoeve worden de ezels die binnenkomen door een vast team aan deskundige vrijwilligers, hoefsmid, tandarts, natuurkundig veterinair en dierenartsen opgevangen, onderzocht en begeleid met als doel er weer gezonde, vrolijke en levenslustige ezels van te maken. Sociaal naar mensen en sociaal naar andere dieren en met name hun kudde.

Om deze ezels onderdak te bieden is de stichting geheel afhankelijk van donaties en sponsoring. Doordat deze ezels veelal in zeer slechte staat verkeren zijn de kosten van ondermeer de dierenartsen erg hoog. Verder moet hun veilige toekomst op de hoeve gewaarborgd worden, waardoor de kosten van onderhoud en vervanging en vernieuwingen eveneens erg hoog zijn.

Heeft u vragen over uw eigen ezel en over het houden van ezels dan kunt u altijd contact met de Ezelshoeve opnemen. Ook eventuele verwaarlozing of mishandeling kunt u bij hen melden.
Stichting de Ezelshoeve
Tel: 0627136736

Website: http://www.ezelshoeve.nl/