Derde Wereld Werkplaats logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 15.23

3 donateurs

Derde Wereld Werkplaats

Onze doelstellingen
De Derde Wereld Werkplaats (DWW) stelt zich tot doel om ingezamelde goederen te reviseren en de goederen van goede kwaliteit beschikbaar te stellen aan scholen voor goed (technisch) onderwijs en aan groepen die daarmee een eigen inkomen kunnen verdienen. Deze steun en kennisoverdracht moet bijdragen tot duurzame ontwikkeling. Elke week werken meer dan 80 medewerkers aan de revisie van goederen. Vrijwilligers werken samen met
deelnemers, die een reïntegratietraject volgen, aan de revisie. Deze 3 werkvelden, revisie, reintegratie en kennisoverdracht, komen weer terug in ons logo.


Gereviseerde goederen
In de afgelopen 21 jaar heeft de DWW aan meer dan 400 projecten gereviseerde kwaliteitsgoederen geleverd. De meeste projecten zijn in Afrika. Sinds 1992 hebben wij aan (technische) scholen en
aan kleine inkomengenererende projecten 1840 computers, 547 printers, 2450 fietsen, 115.663 stuks
handgereedschap en machines (metaal- houtdraaibanken, lasmachines, kolomboormachines, .e.d),
6194 naaimachines en 447 breimachines geleverd.


Onze Visie
Het is beter om een hengel te geven dan een vis. Elke keer als er een vis nodig is kan er één gevangen
worden. Alleen een vis (kleding of geld) geven, maakt een mens afhankelijk van hulp. Met de hengel (een naaimachine, computer of gereedschap) kan men zelf een inkomen verkrijgen. Samen helpen om problemen op te lossen die er in de Derde Wereld nog volop zijn. Met de overdracht van kennis van revisie geven we ook informatie hoe men de hengel moet maken.


Overdracht van kennis van revisie
Vanaf 2005 hebben DWW vrijwilligers in Kenia 56
onderhoudsmonteurs en 8 trainers van monteurs
opgeleid op het gebied van naai- en breimachinerevisie. Praktische handboeken en handleidingen zijn ontwikkeld voor de SKIT (Sewing Knitting Information Transfer) cursussen. Samen met de Rotary Club Breda West worden Training Centra in Kenia ondersteund. Vanaf 2009 gaat de DWW, drie jaar lang, ook in
Oeganda trainers van monteurs en monteurs op het gebied van naai- en breimachinerevisie opleiden. Gereviseerde goederen.


Concentratie van onze hulp
In 2008 werd aan 11 Afrikaanse landen hulp geboden. De komende jaren wil de DWW zich beperken tot 3 speerpuntlanden; Kenia, Oeganda en Sierra Leone. Projecten in andere landen komen pas in aanmerking als aan voorwaarden van goed bestuur, rapportage en terugkoppeling wordt voldaan.


Milieu en eindeloos gebruik(t)
Een naaimachine, gereedschapskist of een computer stelt de mensen in staat hun eigen inkomen te verwerven en wordt zo eindeloos goed gebruikt Revisie van gebruiksgoederen vermindert de aanslag op het milieu en is zo ook een eindeloos goed gebruik van onze schaarse grondstoffen. De goederen worden per zeecontainer vervoerd. Deze container kan daar als werkplaats of als kantoor of opslagplaats worden gebruikt. De DWW heeft een samenwerkingsovereenkomst met Vraag en Aanbod Internationaal, die voor hun eigen vervoer zorgen.


Reïntegratie 
De DWW biedt wekelijks aan ca. 25 mensen werkervaring aan in een unieke samenwerking van ervaren vrijwilligers, werkbegeleiding en deelnemers. De professionele trajectbegeleiding en de goede werksfeer betekende voor 25% van de deelnemers een opstap naar werk of naar scholing. In 2008 stroomden 7 mensen uit naar werk.


Voorlichting over onze activiteiten
Sinds 2001 zijn er meer dan 112 presentaties gegeven op 43 scholen. In ca. 100 presentaties hebben
meer dan 6300 volwassenen informatie ontvangen over ontwikkelingssamenwerking en de rol van onze werkplaats daar in. Dit gebeurt op scholen, bij verenigingen of in onze werkplaats door ons PR-Team.


Hulp bij uitvoering projecten
De DWW moet voor haar eigen middelen zorgen. Daarom zijn wij altijd op zoek naar nieuwe donateurs
en sponsors om goederen te reviseren en op de plaats van bestemming te krijgen. Onze werkplaats is geregistreerd als goed doel (ANBI status) en uw gift is aftrekbaar van de belastin


Wat wij kunnen gebruiken
GEREEDSCHAPPEN en machines voor alle beroepsgroepen: Timmerlieden, Automonteurs, Metselaars, Loodgieters, Elektriciens, Schoenmakers enz.. Gereedschapsets worden in pakketten verstuurd. De machines worden na revisie in kisten verpakt opgestuurd. NAAIMACHINES: Handnaaimachines, Elektrische naaimachines. Trapnaaimachines (in een houten kast) en industrienaaimachines. Met de gereviseerde kwaliteitsmachines sturen wij ook lappen stof, knopen en ritsen e.d. mee. BREIMACHINES (enkel– en dubbelbeds) COMPUTERS ( P4, minimaal 1000 Mhz) HP-LASER PRINTERS
FIETSEN  Voor het opknappen en opsturen van de kwaliteitsgoederen is geld nodig. 

Website: http://www.dwwbreda.org