Diergeneeskunde In Ontwikkelingssamenwerking logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 30.15

5 donateurs

Diergeneeskunde In Ontwikkelingssamenwerking

Doelstellingen

DIO biedt steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid en veehouderij aan de minder bedeelde bevolkingsgroepen in de wereld, ongeacht herkomst, geloof of politieke overtuiging.

De stichting betracht dit doel te bereiken door:
- Het verstrekken van voorlichting aan diergeneeskundigen en andere geïnteresseerden ten aanzien van de ontwikkelingsproblematiek.
- Het onderzoeken, behandelen en oplossen van diergeneeskundige vraagstukken, afkomstig van individuen uit ontwikkelingslanden en ontwikkelingsorganisaties.
- Het onder de aandacht van ontwikkelingssamenwerkings-organisaties brengen van aanvragen van diergeneeskundige hulp vanuit ontwikkelingslanden, eventueel in de vorm van een project.
- Het overwegen van en vormgeven aan zelfstandige uitvoering van projecten.
- Het aangaan en onderhouden van nauwe inhoudelijke contacten, coöperaties en het samenwerken met andere soortgelijke ontwikkelingsorganisaties.
- Alle andere activiteiten ter verwezenlijking van dit doel.


Het voornaamste middel hierbij is de Veterinary Information Service (VIS), een gratis informatiedienst voor onze doelgroep, maar ook ondersteunen we kleinschalige projecten financieel in de betreffende landen waarbij we diergezondheid (en daarmee volksgezondheid) en educatie belangrijke elementen vinden. Verder werken we samen met andere organisaties, bijvoorbeeld door hen bij te staan met advies op het gebied van diergezondheid en dierziekten. Tenslotte willen we de mensen in Nederland bewust maken van het belang van diergezondheid in ontwikkelingslanden. Hierbij is ons motto: gezonde dieren, gezonde mensen!


Beweegredenen
Binnen Nederland is DIO een unieke organisatie. Wij zijn de enige die zich primair richten op de gezondheid van dieren in relatie tot het overleven van mensen. En dat is een tot nu toe sterk onderschat aspect binnen de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Natuurlijk moeten dieren goed gevoed en gezond gehouden worden om voldoende vlees, melk en trekkracht te kunnen leveren. Diergezondheid strekt echter verder. Ziekten als miltvuur, hondsdolheid en worminfecties kunnen van de dieren overstappen naar de mensen, die daar ook ziek van worden. Tenslotte verzekert een gezonde koe haar eigenaars van kapitaal, ook als bijvoorbeeld de kostwinner van het gezin komt te overlijden.

 

DIO is aangesloten bij de Europese organisatie Vétérinaires Sans Frontières. Dit is een netwerk van acht europese organisaties die zich allen richten op veterinaire ontwikkelingssamenwerking. Binnen dit netwerk is DIO de enige die zich heeft toegelegd op het beantwoorden van vragen die vanuit de gehele wereld aan de V.I.S. gesteld worden. Hierdoor biedt DIO pas hulp op het moment dat er om gevraagd wordt en kan de vraagsteller zelf bepalen wat hij of zij met de verkregen informatie doet. Op die manier wordt de zelfstandigheid van de vraagsteller gerespecteerd en kan een duurzame relatie tussen vraagsteller en DIO ontstaan.

 

DIO draait geheel op vrijwilligers en het kantoor is te vinden op het terrein van de faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht, waarmee we nauwe banden onderhouden. Tenslotte is DIO in het bezit van een Verklaring van geen Bezwaar van het Centraal Bureau voor Fondsenwerving en beoogt niet het maken van winst.  

Website: http://www.dio.nl