Europa Kinderhulp logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 65.32

6 donateurs

Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp is opgericht in 1961 en ondersteunt kwetsbare en kansarme kinderen in achterstandssituaties, ongeacht nationaliteit, ras of levensbeschouwing. Dit gebeurt door het aanbieden van een zomervakantie aan deze kinderen bij speciaal daarvoor geselecteerde en gescreende vakantiegastgezinnen. Het gaat hierbij om kinderen uit gezinnen met grote sociale of financiële problemen uit Nederland en diverse andere Europese landen. Op deze wijze heeft Europa Kinderhulp in de afgelopen decennia voor meer dan 100.000 kinderen vakanties verzorgd.

Europa Kinderhulp heeft zo’n 330 enthousiaste vrijwilligers en is geheel afhankelijk van donaties en giften. Mede vanwege het ontbreken van betaalde krachten slaagt Europa Kinderhulp er al jaren in om meer dan 90% van de inkomsten direct aan de doelstelling te besteden. Europa Kinderhulp is in het bezit van het CBF keurmerk voor goede doelen.

 

Website: http://www.europakinderhulp.nl