Eye Care Foundation logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 13.57

3 donateurs

Eye Care Foundation

Doelstelling, missie en werkwijze
Stichting Eye Care Foundation helpt blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden voorkomen en genezen. Ook is het onze taak het Nederlandse publiek te informeren over de problemen rondom oogzorg in ontwikkelingslanden, en de schrijnende omstandigheden waarin veel mensen met oogziekten daar leven.

Een wereldwijd probleem
De Wereld Gezondheid Organisatie WHO schat dat van de 34 miljoen onnodig blinden in de wereld er 31 miljoen in ontwikkelingslanden wonen. Hun blindheid is het gevolg van slechte hygiëne, eenzijdige voeding en gebrek aan goede medische voorzieningen. Er zijn diverse vormen van blindheid die behandelbaar zijn. Staar komt het meeste voor. Daarnaast zijn er 60.000.000 mensen die slechtziend zijn en voor wie een bril hun probleem zou oplossen.

Wat doet Eye Care Foundation?
De nadruk ligt op het opbouwen van duurzame oogzorg in ontwikkelingslanden. We werken langs drie lijnen.

Oogkampen
Lokale medische teams organiseren oogkampen in de moeilijk bereikbare gebieden van onze projectlanden. In korte tijd worden, in tijdelijk tot kliniek ingerichte gebouwtjes, zoveel mogelijk mensen met oogklachten onderzocht. Waar mogelijk worden zij meteen behandeld of geopereerd. Is specialistische hulp nodig dan wordt vervoer naar en van het ziekenhuis of de kliniek geregeld. De stichting financiert deze oogkampen.

Opleidingen
Kennisoverdracht en het opleiden van oogheelkundig personeel op alle niveaus is heel belangrijk. Eye Care Foundation ondersteunt opleidingen op verschillende niveaus. Zo fungeren de Nepalese oogziekenhuizen in Pokhara en in Birtamod als nationale en internationale opleidingscentra. In onder andere Cambodja en Ghana worden in de afgelegen provincies dorpsgezondheidswerkers opgeleid. Waar kennis en capaciteit ontbreekt of tekortschiet, ondersteunen Nederlandse oogartsen en optometristen de lokale staf door het geven van trainingen. Zo bieden wij een gezonde manier van ontwikkelingshulp, waarbij kennis en vaardigheden in het land blijven.

Bouw en inrichting
Eye Care Foundation financiert ook de bouw en inrichting van oogheelkundige centra, van dorpsklinieken tot regionale oogziekenhuizen. Goed opgeleid personeel kan daardoor zelfstandig werken en de bevolking krijgt blijvend toegang tot gedegen oogzorg.

Website: http://www.eyecarefoundation.nl