Faria Clowns logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 16.43

4 donateurs

Faria Clowns

De Faria-Clowns zijn experts in het leggen van contact met zieke en dementerende ouderen en weten mensen te bereiken die door anderen vaak nauwelijks meer te bereiken zijn.

De Stichting Faria-Clowns bestaat sinds 2001 en zij brengen zo'n 300 bezoeken per jaar op de gesloten afdelingen van verzorging- en verpleeghuizen in heel Nederland. De Faria-Clowns zijn de specialisten in het leggen van contact en met hun clownsspel, met zang en muziek, halen zij ouderen uit hun isolement en voorkomen hiermee veel eenzaamheid.

De Faria-Clowns zijn ‘moderne’ clowns, zij dragen wel gekke, kleurige kleding en een rode neus, maar niet of nauwelijks schmink. Zij geven geen optreden, maar improviseren ter plekke en bedienen zich van respectvolle, sympathieke humor op een volwassen niveau. De bewoners spelen de hoofdrol en het spel wordt met liefde en respect afgestemd op hun belevingswereld.
De bezoeken van de Faria-Clowns brengen vele positieve reacties teweeg bij de bewoners. Zij kunnen het zelf vaak niet meer na vertellen, maar het effect blijft lang merkbaar. Bewoners zijn vrolijker, meer ontspannen, eten daardoor beter en slapen makkelijker.
In Nederland zijn er op dit moment 250.000 mensen bij wie de diagnose dementie is gesteld. Hiervan woont ongeveer een derde in een verzorgings of verpleeghuis en dat aantal zal in de komende jaren nog sterk toenemen. De verwachting is dat  tot er eind 2030 bijna 450.000 mensen aan dementie lijden.

Op de website www.maakhetmogelijk.nl is meer informatie over het werk van de Faria-Clowns te vinden. Tevens kunt u de bezoeken bij youbedo.com mogelijk maken door u aan te melden als ambassadeur van de Stichting Faria-Clowns. Help de Faria-Clowns om nog meer ouderen blij en gelukkig te maken.

Website: http://www.maakhetmogelijk.nl