Goederenbank De Baronie logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 19.12

8 donateurs

Goederenbank De Baronie

Wie zijn wij?
Goederenbank De Baronie is een particulier initiatief van Jan en Annita Kooijman uit Oosterhout, opgericht in 2004. In juni 2008 bestaat de organisatie uit 25 vrijwilligers en zijn er 275 deelnemers. Deze deelnemers zijn gezinnen variërend uit 1 tot 9 personen. De hele organisatie zal uit vrijwilligers blijven bestaan.

De achtergronden van het initiatief
Er is veel rijkdom in Nederland, maar helaas ook veel armoede en veel verspilling.
Er zijn goederen zonder economische waarde die vernietigd dreigen te worden.
Er zijn mensen die in armoede leven en die deze goederen nog uitstekend kunnen gebruiken. Dit is geen specifiek Nederlands probleem, m.n. de laatste jaren is er een stabiele groep van mensen die om verschillende redenen tussen wal en schip vallen.Op allerlei plaatsen in Europa zijn initiatieven genomen ter bestrijding van de (verborgen) armoede én de verspilling. Dit heeft geleid tot de oprichting van diverse voedselbanken en andere initiatieven. De hulp van de voedselbanken is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven terwijl ze bezig zijn hun (financiële) problemen op te lossen.

Wat is ons doel?
Stichting Goederenbank De Baronie is een 100% non-profit organisatie en oktober 2004 opgericht. Ons doel is dat levensmiddelen die kwalitatief nog goed zijn, maar om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, worden ingezameld bij producenten en distributeurs. Er wordt uitgedeeld aan particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien.

Naast voedsel worden volgens hetzelfde concept ook kleding en huishoudelijke goederen ingezameld en beschikbaar gesteld. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de bestrijding van armoede en de verspilling als onderdeel van de ‘wegwerpmaatschappij’ tegengegaan.
De deelnemers vinden bij ons een luisterend oor en kunnen ze hulp ontvangen bij het oplossen van hun problemen. Deze hulp is maatwerk en kan bijvoorbeeld bestaan uit ondersteuning c.q. doorverwijzing bij schulden- en budgetbeheer.

Website: http://www.stillearmoede.org