Hoop Voor Albanie logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 117.92

4 donateurs

Hoop Voor Albanie

Stichting Hoop voor Albanië is opgericht in 1993 en heeft als doel het bevorderen van het materiele en geestelijke welzijn van het Albanese volk en het verbeteren van hun levensomstandigheden. Hoop voor Albanië verzendt kleding, huisraad, schoolmateriaal, medisch materiaal, voedsel en christelijke literatuur. De stichting werkt in Albanië samen met lokale hulpverleners en kerken. Zij zijn onze voelhoorns die feilloos aan weten te geven waar hulp hard nodig is. Vaak distribueren zij zelf de materialen weer verder naar die plekken waar de nood het hoogst is.


Een greep uit de projecten en activiteiten van de stichting:

 •     de bouw van een weeshuis;
 •     elke veertien dagen rijdt er een vrachtwagen met hulpgoederen naar Albanië;
 •     de renovatie van een psychiatrisch ziekenhuis;
 •     het verstrekken van schoolboeken, werkvoorzieningsprojecten;
 •     bouw van een dagopvang van meervoudig gehandicapte kinderen;
 •     medische projecten en de opzet van een gaarkeuken;
 •     bouw van een basisschool in Pogradesh voor Roma-kinderen;
 •     renovatie en nieuwbouw van meerdere basisscholen;
 •     vervangen van schoolmeubilair van een groot aantal basis en middelbare scholen.
 •     ondersteuning van een vakopleiding voor jongeren.
 •     meelproject voorweduwen in Noord-Albanie en Kosovo;
 •     het samenstellen en verzenden van babypakketten.

Naast het onbezoldigde bestuur is er nog een grote groep vrijwilligers actief. Sommigen zamelen kleding en voedsel in, anderen helpen mee met renovatiewerkzaamheden en weer anderen reizen als vrachtwagenchauffeur met een lading hulpgoederen naar Albanië. Ook zijn er mensen die een oliebollenactie of andere acties organiseren om geld voor een van de projecten in te zamelen. Hoop voor Albanië is geheel afhankelijk van giften. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door donaties, subsidies, schenkingen en legaten.

Website: http://www.hoopvooralbanie.nl