Jacques Van Mourik logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 54.66

2 donateurs

Jacques Van Mourik

KUNST MET EEN MISSIE
Stichting Jacques van Mourik is opgericht - in 1992 - om de herinnering aan de kunstenaars in het grensgebied van Limburg, Noord-Brabant en Gelderland levend te houden. De Stichting wil zoveel mogelijk mensen de regiokunst, in het bijzonder het werk van de Plasmolense kunstenaarskolonie, laten ontdekken en ervaren in de historische en geografische context. Dat gebeurt op tal van manieren en ook u kunt deelnemen!

COLLECTIE
Begonnen zonder enig bezit, is een representatieve collectie kunst opgebouwd van ruim 600 werken in bezit en beheer, en zo’n 150 werken waarop voor speciale exposities een beroep kan worden gedaan. De collectie omvat schilderijen, werken op papier, grafiek, driedimensionale objecten (beelden, reliëfs en collage), keramiek en een aantal meubelstukken. Daarnaast is er een ondersteunende collectie van enkele honderden oude schildersattributen waarmee een atelieropstelling kan worden gemaakt.

EXPOSITIES
Sinds april 1993 worden jaarlijks twee tentoonstellingen verzorgd: een grote thematische zomerexpositie en een kleinere presentatie in de winter. Vanaf 2000 is de openbare ruimte van het gemeentehuis de vaste locatie, op afspraak te bezoeken. (Het streven is een eigen permanente ruimte daarnaast, omdat dit een voorwaarde is voor toekenning van de museumstatus. De Stichting voldoet al aan alle overige vereisten.)

DOCUMENTATIE
Vanaf het ontstaan werkt de Stichting aan de opbouw van een documentatiecollectie omdat in het Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag vrij weinig over deze kunstenaarskolonie te vinden is. De meeste kunstenaars documenteerden hun werk niet, er bestond geen enkel overzicht over de activiteiten van de groep. Momenteel omvat de verzameling ca. 1850 (kopieën van) krantenknipsels, affiches, brieven en persoonlijke documenten, 2750 foto’s, dia’s en paneeltjes voor exposities, 2000 digitale opnamen en ca. 550 kunsthistorische publicaties.

ONDERZOEK / PUBLICATIES
De documentatieverzameling dient als bron bij het samenstellen van exposities. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar het leven van de kunstenaars. Dit resulteerde tot nu toe in 14 uitgaven: monografietjes van kunstenaars, enkele uitgaven over de kunstenaarskolonie, een kalender en de eerste in een serie ego-documenten. In een huis-aan-huis blad zijn, telkens naar aanleiding van één schilderij, ruim 150 artikelen gepubliceerd. Ook de website van de Stichting biedt veel informatie over de kunst in de streek.

EDUCATIE
Om belangstelling te wekken voor deze meest on-
bekende kunstenaarskolonie in Nederland, geeft de Stichting regelmatig rondleidingen voor belangstellenden en groepen. Voor het onderwijs is een Kunstkoffer ontwikkeld waarin de regiokunst centraal staat en leerlingen kennismaken met de geschiedenis van de kunstenaars, kunst in de openbare ruimte etc.
Ook de drie wandel- en fietsroutes (“in het voetspoor van de kunstenaars”) die de Stichting heeft uitgezet, dragen er aan bij om op een actieve manier een breed publiek in contact te brengen met de regiokunst.

KENNISCENTRUM
De Stichting heeft in het culturele landschap een eigen plaats ingenomen. Per jaar worden honder-den vragen om informatie over kunstenaars, hun werken, de authenticiteit en de waarde ervan be-antwoord. (De uitgebreide site is voor velen een aanknopingspunt.)
Werken uit de collectie en foto’s van werken worden met enige regelmaat ter beschikking gesteld voor exposities, scripties, boekuitgaven etc.

REGIOPROMOTIE
De bekendheid van de kunstenaarskolonie groeit. De laatste jaren verschijnen weinig uitgaven waar-in de groep en/of de collectie van de Stichting niet vermeld worden. Dat betreft zowel cultuurtoeristische publicaties (Toeristische Atlas Nederland, ANWB 2006) als kunsthistorische (Limburgia Exotica, 2007, Schildersdorpen in Nederland, 2004) en zowel expositiecatalogi (Verbeeld in Limburg - Limburg verbeeld, 2001) als algeme-ne werken over kunst (Ard Huiberts en Sander Kooistra: Zelf kunst kopen, een handleiding voor het herkennen van vervalsingen, 2004).
Ook de organisatie van het Kunstweekend begin oktober, waar mensen gratis kennis kunnen maken met de collectie van de Stichting en kunstenaars in hun ateliers bezoeken, draagt bij aan kunstpromotie met een toeristische invalshoek.

UNIEK LEXICON
Sinds 2005 is de website “Regiokunst: een levend lexicon” in gebruik. Behalve de provincie Limburg verlenen 5 gemeenten en 30 landelijk beken-de musea medewerking aan dit project. Op de site, die al ruim 10.000 maal is geraadpleegd, zijn gegevens over 230 kunstenaars - geboren voor 1930 - die in de regio hebben gewoond en /of gewerkt bij elkaar gebracht en toegankelijk gemaakt. Het feitelijke lexicon wordt in perspectief geplaatst door informatie over kunstenaarskolonies in Euro-pa en Nederland, kunstenaars in het grensgebied van Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en kunst in de openbare ruimte van de vijf plaatsen die centraal staan in het lexicon.
Per kunstenaar worden overzichten van woonplaatsen, exposities, publicaties en literatuurverwijzingen samengesteld. Vijf persoonlijke foto’s, tien opnamen van werken en een biografie zijn ge-plaatst op de CD-rom die een uitgebreide versie van de website bevat. Meer dan 2500 afbeeldingen staan op deze CD-rom.
De tweede fase van het lexicon, 150-200 pagina’s over na 1930 geboren kunstenaars, trekt de lijn van de kunstenaarskolonie in het voetspoor van de Haagse School door naar het heden.

 YouBeDo:

RESTAURATIEPROJECT
Enkele jaren geleden kreeg de Stichting een heel bijzondere bruikleen: een collectie van acht werken van de kunstenaar Eugène Lücker. Ze stammen uit de periode 1910-1911, de cruciale tijd dat de kunstenaar zocht naar zijn vorm: doorgaan met grafiek (denken in zwarte en witte tonen) of schilderen in kleur. De werken zijn op vrij klein formaat en rijk aan kleur, maar hard toe aan een restauratie om ze voor de toekomst te behouden.

Alle bijdragen die via deze weg bij ons binnenkomen, worden voor 100% besteed aan het restaureren van de werken, zodat een uniek stuk kunst uit de regio weer in goede staat gebracht kan worden. Ook andere inkomsten zal de Stichting gedeeltelijk voor dit doel beschikbaar stellen.

Website: http://www.stichtingvanmourik.nl/