K-vriendelijk logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 26.65

5 donateurs

K-vriendelijk

Soms kan er een situatie ontstaan waarin u het zelf even niet meer weet, hoe nu verder?   

Wie kan mij helpen, waar kan ik de juiste hulp vinden, hoe moet ik dit aanpakken?

Dan kan het prettig zijn dat er iemand ondersteuning komt bieden, om samen met u te kijken naar de mogelijkheden en de beperkingen om vervolgens weer op eigen kracht verder te kunnen.   Stichting K-vriendelijk heeft als uitgangspunt een vraaggerichte, kindvriendelijke en transparante werkwijze

Stichting K-vriendelijk werkt vanuit een positief mensbeeld en kindvisie.

'Ieder mens is een uniek individu met zijn/haar eigen mogelijkheden tot groei'.

Stichting K-vriendelijk heeft een aantal uitgangspunten die van invloed zijn op onze basishouding en werkwijze; • Respectvolle benadering • Vraaggericht werken (aansluiten bij de wensen en de hulpvragen)   • Positieve bekrachtiging (aanmoedigen, complimenteren en de sterke kanten benutten) • Transparant zijn (zeg wat je doet en doe wat je zegt) • Doelgericht (met behulp van doelen naar een resultaat toewerken)  • Ouderparticipatie (het betrekken van ouders bij de hulpverlening) • Snelle inzet van de begeleiding om 'verslechtering' van de situatie te voorkomen   

Voor wie is Stichting K-vriendelijk...

Stichting K-vriendelijk is een organisatie die begeleiding biedt aan gezinnen, met kinderen / jeugdigen waarbij sprake kan zijn van een licht verstandelijke beperking, opvoedingsproblemen, sociaal- emotionele problemen of psychiatrische problematiek. Bij veel gezinnen is  er op verschillende gebieden behoefte aan begeleiding om verergering van problemen te voorkomen. Wij trachten de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze cliënten te bevorderen, door een periode ondersteuning te bieden. Wij bieden een breed 'begeleidingspakket' en richten ons op het gehele gezin.

De begeleiding bieden wij binnen de thuissituatie. Wij doen dit onder andere door middel van inzichtgevende gesprekken, gezinscoaching, aanleren van opvoedkundige of praktische vaardigheden, voorlichting geven, coördineren van de zorg/hulpverlening in en om het gezin, hulp bij budgettering, financiën en administratie. Wij werken intensief samen met zorgboerderijen en gastgezinnen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en weekend en vakantie opvang.  Stichting K-vriendelijk is er ook voor (jong)volwassenen die begeleiding nodig hebben bij het (leren) zo zelfstandig als mogelijk te wonen.

Website: http://www.k-vriendelijk.nl