Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 93.06

18 donateurs

Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld

De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld (LSTZG) is september 1997 ontstaan in de huiskamer van haar oprichter, Bart Wisbrun. Het begon met een gevoel. Een gevoel dat één minuut stilte niet genoeg is. Een gevoel dat je altijd zelf iets kan doen tegen agressie en geweld. Er kan meer gedaan worden. De filosofie van de LSTZG is simpel: Geef mensen het vertrouwen dat iedereen zijn eigen leefomgeving kan verbeteren.

De belangstelling voor de LSTZG werd in korte tijd groot, gevoed door een behoefte vanuit de samenleving. Dit mede dankzij projecten van de LSTZG op bijvoorbeeld alle basisscholen, zoals KidsTegenGeweld en de Anti pesten campagne. Maar ook door het zeer actief beheren van websites die voorzien in informatie over pesten, agressie en geweld. Het belangeloos verspreiden van materiaal ten behoeve van spreekbeurten en presentaties. Het tot stand brengen van landelijke bewustwordingsprojecten en campagnes. Het verzorgen van gastdocenten en voorlichtingsdagen maakt de LSTZG tot een van de snelst groeiende in haar soort.

Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar de LSTZG en haar activiteiten. Maar niet alleen de activiteiten van de Stichting zijn hierdoor herkenbaar. Ook initiatieven van derden. Door het hele land worden in allerlei samenstellingen acties ondernomen tegen pesten, agressie en ‘zinloos’ geweld, waarbij dankbaar gebruik wordt gemaakt van het symbool: het lieveheersbeestje. Door het gebruik van het symbool kan iedereen op een eenvoudige manier duidelijk maken waar hun actie voor staat. En in de praktijk blijkt: goed voorbeeld doet volgen. Meer en meer mensen volgen het voorbeeld van anderen. Oud en jong worden hiermee geïnspireerd en proberen zelf ook een steentje bij te dragen. Een gezamenlijk doel om onveiligheidsgevoelens, pestgedrag, agressie en geweld met elkaar te verminderen wordt hiermee tot stand gebracht.

Website: http://www.zinloosgeweld.nl