Actiefonds Mijnen Ruimen logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 122.89

14 donateurs

Actiefonds Mijnen Ruimen

Wat is het Actiefonds Mijnen Ruimen?
Het Actiefonds Mijnen Ruimen – AMR – is een particulier initiatief om geld in te zamelen voor het opruimen van landmijnen en ander oorlogstuig in voormalige oorlogsgebieden.

Het fonds werd in 1996 opgericht - onder de naam Anti Landmijn Stichting - door een Nederlandse die ooit zelf een familielid verloor door een landmijn uit de Tweede Wereldoorlog. In Engeland kwam zij in contact met organisaties van ‘mijnenruimers’ , veelal ex-militairen, die van nabij hadden gezien welke verschrikkelijke schade landmijnen aanrichtten onder de burgerbevolking.

Doelstelling
Het AMR zamelt geld in voor het opruimen van landmijnen en niet-ontplofte munitie zodat de bevolking na een oorlog weer kan beginnen met de opbouw van een bestaan. Het AMR hanteert als leidende gedachte, dat de burgerbevolking moet worden geholpen ook al is het politieke stelsel in het betreffende land of gebied in onze ogen wellicht niet het beste.Het AMR financiert bij voorkeur activiteiten die onmisbaar zijn, maar waar moeilijk geld voor te krijgen is zoals documentatie en verkenningswerk, aanschaf van materieel, lokale productie van beveiligde bulldozers, overbruggingsfinanciering, e.d. Het AMR heeft zo eerder projecten meegefinancierd in Afghanistan, Angola, Bosnië, Cambodja, Irak, Kosovo, Laos, Mozambique en Sri Lanka.

Website: http://www.actiefondsmijnenruimen.nl