Ayesha logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 110.85

6 donateurs

Ayesha

Wat is Ayesha

Kent u Ayesha al? Nee? Ayesha is namelijk niet alleen een beeldmerk maar Ayesha leeft echt! Ayesha is 9 jaar en is meervoudig gehandicapt en heeft daardoor heel veel zorg nodig, maar natuurlijk ook heel erg veel liefde. Zij is voor ons een bron van inspiratie en daarom de naamgeefster van onze stichting. Ayesha werkt samen met andere stichtingen onder de naam Carelanka.
Wij vragen uw aandacht en steun voor het onderstaande:

Blind en dakloos.
Tien blinden en slechtzienden wonen in een oud gammel huis net buiten het dorpje Ahangama, zo'n 15 kilometer ten oosten van Galle. Al jaren wonen ze daar. Al jaren verdienen ze de kost met het maken van bezems, kaarsen en enveloppen. Ze hebben van oude materialen een drumstel gemaakt, hebben een keyboardje en zingen als ze daar de tijd voor hebben. Tja, ideaal was het niet, want het huis is vervallen en het dak zo lek als een mandje. Maar, ze zijn met weinig tevreden. Ze kennen elkaar van haver tot gort en hebben de taken goed verdeeld. Eigenlijk zijn ze best gelukkig met elkaar. Maar nu, nu heeft het onheil toegeslagen!! De huiseigenaar heeft de huur verdubbeld en weigert het dak te repareren en ander onderhoud te doen. Daar boven op wilde hij 2 jaar huur vooruit betaald hebben. Kortom, op 4 april liep de huur af en moesten de bewoners met hun spullen het huis uit. Gelukkig hebben ze familie waar ze voor korte tijd terecht kunnen, maar op 24 april zijn ze weer terug. De YMBA, de Young Mens Buddhist Association heeft ons gevraagd te helpen. Samen met hen hebben wij een huis gevonden. 'T is klein, maar het kan voorlopig. Alleen... er moet heel veel aan gedaan worden. Een opsomming: een verfbeurt, waterput schoonmaken en met een pomp aansluiten op het huis, elektriciteit herstellen, wat meubilair en keuken attributen aanschaffen enz. Natuurlijk hebben we daar ja tegen gezegd, maar het ontbreekt ons nog wel aan voldoende budget. Help jij ons om deze mensen onder dak te brengen? Laat ze niet op straat staan, alsjeblieft!! Dank je wel!


Wat doet de stichting Ayesha?

De stichting Ayesha heeft als doel:

De ondersteuning van kinderen in de Derde Wereld met als uitgangspunt het Verdrag inzake de Rechten van de het Kind, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op twintig november negentienhonderd negenentachtig, en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.                   

Concreet houdt de Stichting Ayesha zich bezig met kleinschalige projecten in Sri Lanka waarin kinderen de hoofdrol spelen. Meer over deze projecten vindt u op onze website www.carelanka.nl.

Klik op de link hieronder om enkele films te bekijken van projecten die ondersteund worden door Ayesha

Project Eshan en familie 

Project Boossa school

Sahabandu Boys Home

Website: http://www.carelanka.nl