Child Surgery Vietnam logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 63.45

7 donateurs

Child Surgery Vietnam

CHILD SURGERY – Viet Nam verleent hulp aan lichamelijk gehandicapte kinderen in Vietnam. Zij doet dat door nog niet behandelde geboorteaandoeningen te laten opereren, zoals hazenlip, open verhemelte, klompvoeten, enzovoorts. Ook gevolgen van ongelukken worden behandeld, zoals brandletsel maar ook door b.v. slangebeten. Deze bestaan dikwijls al 5, 10 of 15 jaar.

De werkterreinen zijn de meest afgelegen gebieden waar de bevolkingsdichtheid klein is en daarmee de bereikbaarheid van medische hulp slecht. Bovendien kunnen door de heersende armoede kosten voor vervoer en het eigen aandeel voor behandeling niet zelf worden gedragen.

Door er met een uitstekend medisch team heen te gaan, geheel bestaande uit Vietnamese specialisten,worden in de streekziekenhuizen operaties verricht die boven de lokale capaciteit uitgaan.Er wordt meteen kennis- en ervaringsoverdracht gepleegd. Lokale artsen kunnen naderhand zelf beter nieuwe gevallen aan. Zo worden er in een week tijd een honderdtal kinderen geholpen. Ons doel is jaarlijks 400 tot 500 kinderen te helpen. Onze werkwijze is extreem effectief en goedkoop, we ondervinden van alle kanten een enthousiaste medewerking.

De stichting is jong maar treedt in de voetsporen van een voorganger. Ze beschikt daardoorover een zeer goede lokale organisatie waarmee de projecten kunnen worden georganiseerd en uitgevoerd. Er zijn korte communicatie kanalen. Er wordt nauw samengewerkt met de lokale  overheid waardoor de kinderen actief worden opgespoord. Zeer ervaren specialisten uit de hoofdstad brengen een betere diagnostiek en behandeling met zich mee, patienten worden met een goede instructie voor nazorg aan de plaatselijke artsen overgedragen.

Door onze werkwijze bereiken we dat kinderen alsnog worden geholpen aan afwijkingen die wij al lang niet meer in ons eigen straatbeeld kennen. Tevens krijgen hiermee de meest kanslozenvoorrang, in de grote steden is het toch wat gemakkelijker om te worden geholpen. Wij menendat wij aan tenminste 5 van de 8 Milleniumdoelen invulling geven.

Wij staan een open houding voor, we laten op de website duidelijk zien waar en hoe we werken en wie we erbij inschakelen. Op onze website zijn vanaf het begin de jaarstukken te vinden die we (kosteloos) op transparantie laten beoordelen in het kader van de mededinging naar de Transparantprijs van PriceWaterhousCooper. Door erkenning als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)zijn we vrijgesteld van schenkingsrecht. Ook zijn we lid van het IF (Instituut voor Fondswerving). Sunds 3 juli 2009 voeren we het nieuwe Keurmerk Goed Doel, dit is afgestemd op de kleinere organisaties.

Eind 2012 hebben we meer dan 2.500  kinderen kunnen helpen. Lees meer nieuws op onze facebookpagina:

http://www.facebook.com/childsurgeryvietnam 

Help ons helpen!

(In 2007 voor slechts € 90 per kind!)

Website: http://www.childsurgery-vietnam.org/