De Opkikker logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 118.06

23 donateurs

De Opkikker

Stichting Opkikker is een CBF gecertificeerde organisatie die voornamelijk met vrijwilligers werkt en als doel heeft het organiseren van speciale Opkikkerdagen voor gezinnen waarvan een van de kinderen langdurig onder behandeling is in een met de stichting samenwerkend ziekenhuis.

Het secretariaat in Almere ondersteunt de 120 vrijwilligers in het land en de honderden gelegenheidsvrijwilligers die inmiddels betrokken zijn bij de stichting. Op zulke dagen neemt Stichting Opkikker het hele gezin mee, even weg uit het dagelijkse bestaan vol spanningen en angsten. Even de gedachten verzetten en even opladen in een andere omgeving met een dosis positieve energie en blijdschap.

Stichting Opkikker heeft de laatste jaren een enorme groei doorgemaakt. Het aantal Opgekikkerde gezinnen is fors gestegen, wij verwachten in 2009 ruim 1000 gezinnen op te kikkeren. Deze stijging is vooral het gevolg van het organiseren, naast onze individuele Opkikkerdagen, van Super Opkikkerdagen waarbij meerdere gezinnen op 1 locatie te gast zijn. Persoonlijke aandacht voor de deelnemers, kostenbeheersing en het werken met vrijwilligers blijven een centrale plaats innemen tijdens deze dagen. Op dit moment bestaat er een samenwerkingsverband met alle academische ziekenhuizen in Nederland, een aantal streekziekenhuizen en zorginstellingen.

Om dit allemaal mogelijk te maken zijn wij continue op zoek naar nieuwe sponsors (in natura), donateurs, giften, nalatenschappen en organisaties die t.b.v. Stichting Opkikker allerlei acties organiseren.

Mogen onze gezinnen ook op uw steun rekenen?

Website: http://www.opkikker.nl