Een Dier Een Vriend logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 19.01

5 donateurs

Een Dier Een Vriend

Dieren zijn individuen die, net als mensen, gevoelens kunnen hebben als pijn, geluk, doodsangst en ongemak. Dieren hebben er recht op met respect behandeld te worden; kortom een vrij en gelukkig leven zonder misbruik en mishandeling te hebben. Dieren zijn niet meer, maar ook niet minder dan mensen. Ieder levend wezen heeft recht op mededogen, consideratie en respect.    

EDEV staat voor Een DIER Een VRIEND, want ieder dier heeft recht op bescherming, op een vriend(in), een beschermer, een belangenverdediger. Dieren en dierenvrienden zijn van harte welkom binnen EDEV. Het bestuur en de vrijwilligers zijn echte dierenvrienden, mensen die van wanten weten en bewezen hebben de strijd aan te kunnen.

De doelstelling van EDEV is duidelijk:    
"De stichting heeft tot doel het bevorderen van de rechten voor/van dieren om vrij van mishandeling te leven; het bevorderen van een diervriendelijke voedingswijze als middel om mishandeling van dieren te voorkomen, het beschermen van het milieu en het verbeteren van de volksgezondheid, het bevorderen van het gebruik van producten die niet zijn gemaakt van of getest zijn op dieren; het organiseren van openbare educatieve- en voorlichtingselementen; het publiceren, verkopen of anderszins distribueren van informatiemateriaal onder het publiek, met inbegrip van de publicatie van bulletins en de verkoop van advertentieruimte om de kosten van dergelijke bulletins te financieren; het verkopen van producten die niet zijn gemaakt of getest op dieren; het doen van verzoeken voor donaties om de activiteiten van de organisatie te ondersteunen."

Nodeloos lijden ieder jaar vele miljoenen dieren, EDEV strijdt voor het welzijn en de rechten van al die dieren wier leed over het algemeen plaatsvindt achter zwaar bewaakte omheiningen en, voor het publiek, niet toegankelijke plaatsen.    

Website: http://www.edev.nl