Masizakhe logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 3.29

1 donateurs

Masizakhe

Stichting Masizakhe


‘Lets grow together!’
Zuid-Afrika ontwikkelt zich snel. In de afgelopen jaren zijn vele goede initiatieven uitgegroeid tot succesvolle ontwikkelingsprojecten. Deze hebben als doel het verbeteren van de leefomstandig¬heden van minder ontwikkelden in Zuid-Afrika. Centraal hierin staat capacity development: het ondersteunen van mensen in hun ontwikkeling zodat zij uiteindelijk zelf in staat zijn hun doelen te bereiken.


Onze doelen
Stichting Masizakhe helpt de ontwikkelings¬kloof tussen arm en rijk te dichten. Dit doen we door ontwikkelings-samenwerking gericht op persoonlijkheids-ontwikkeling en sociale vaardigheden. In Zuid-Afrika is meestal voldoende geld beschikbaar voor projecten. In rurale gebieden ontbreekt echter vaak de kennis en ervaring om die projecten goed uit te voeren. Er is daarom behoefte aan mensen die hun kennis en ervaring willen delen. Stichting Masizakhe ondersteunt jonge, ambitieuze vrijwilligers die ter plekke mensen begeleiden in het ontplooien van hun initiatieven, gericht op zelfstandigheid en onafhankelijkheid.        

Masizakhe heeft drie doelgroepen. Ten eerste zijn dat de begunstigden van ondersteunde projecten in Zuid-Afrika. De vrijwilligers zelf, die zich door ontwikkelingssamenwerking verder persoonlijk verrijken zijn onze tweede doelgroep. Tenslotte vergroten wij de bewustwording over ontwikkelingssamenwerking van mensen in Nederland die onze vrijwilligers ondersteunen en geïnteresseerd zijn in ontwikkelingssamenwerking.

Hoe wij werken
Wij werven en begeleiden enthousiaste en hoogopgeleide Nederlandse vrijwilligers. Zij werken gedurende een jaar aan projecten gericht op capaciteitsversterking. Masizakhe vervult een intermediaire rol tussen de lokale organisaties in Zuid-Afrika en de vrijwilligers. Wij ondersteunen vrijwilligers in het werven van fondsen om zijn of haar projectjaar financieel mogelijk te maken. De projecten zelf worden gefinancierd door lokale fondsen.

Bij het werven van vrijwilligers is het voor ons belangrijk dat het takenpakket van de vrijwilliger door zowel de lokale organisatie en de vrijwilliger gedragen wordt. De beste resultaten worden immers behaald wanneer ieders wensen vervuld worden. De vrijwilliger heeft een coachende rol zodat lokale mensen opgeleid worden en het werk na vertrek van de vrijwilliger voort kunnen zetten.    
 
Opgebouwde expertise
Het werk van onze vrijwilligers heeft geresulteerd in kennis en ervaring op het gebied van:
•    Kleinschalig ondernemingsschap: we hebben verschillende training modules ontwikkeld om mensen te helpen een eigen bedrijf op te zetten. Voorbeelden zijn een module over cultureel toerisme en het opstarten van een eigen bakbedrijfje.
•    Life skills: stimuleren van levensvaardigheden, onder andere gericht op persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid.
•    HIV/AIDS: creëren van bewustwording van de HIV/AIDS problematiek en voorlichting over HIV/AIDS, bijvoorbeeld door middel van peer education.
•    Verbouwen van medicinale planten: stimuleren van traditionele landbouwtechnieken om planten te groeien, ter ondersteuning van bijvoorbeeld paramedische zorg.
Onze plannen
Met geld gedoneerd aan Stichting Masizakhe worden vrijwilligers ondersteund, zonder hoge overheadkosten. Donaties komen direct terecht en worden ingezet voor waar het om draait: aanwijsbare resultaten. Om dit te kunnen bereiken richten wij ons op de volgende activiteiten:

•    Structureel inrichten van de werving, selectie en ondersteuning van vrijwilligers, op basis van bestaande kennis en ervaring
•    Ondersteuning van vrijwilligers op het gebied van fondsenwerving
•    Zoeken naar algemene fondsen voor de uitvoering van taken van Stichting Masizakhe
•    PR en marketing/communicatie plan in uitvoering met als doel het vergroten van bekendheid en effectiviteit in Nederland, fondsenwerving, samenwerking en kennis-uitwisseling
•    Versterken en uitbreiden van contacten met partners in Zuid-Afrika voor het creëren van nieuwe projectplaatsen    

Masizakhe
Masizakhe betekent ‘Laten wij ons samen ontwikkelen’ in het Zulu, een van de elf officiële Zuid-Afrikaanse talen. Masizakhe is opgericht in 2002 en heeft sindsdien meerdere vrijwilligers ondersteund in hun werk voor ontwikkelingsprojecten. Wij helpen onze vrijwilligers met het zoeken naar projecten, het werven van fondsen en andere voorbereidingen noodzakelijk voor hun eenjarige verblijf in Zuid-Afrika. Ook gedurende het projectjaar hebben wij intensief contact met de vrijwilliger. In Nederland informeren wij ons netwerk over onze activiteiten via onze website, brochures en nieuwsbrieven.

ga voor meer informatie naar www.masizakhe.nl

Website: http://www.masizakhe.nl