Materra logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 17.51

2 donateurs

Materra

Doelstelling Stichting Materra

Stichting Materra (mater terra = moeder aarde) heeft zich bij haar oprichting in 2001 als doel gesteld :
“Het ontwikkelen en exploiteren van locaties in en om Ermelo waar de gehandicapte medemens nuttig bezig kan zijn en zich beschermd en thuis voelt.”
De initiatiefnemers willen zorgvragers passend en helend werk verschaffen in een beschutte en inspirerende omgeving. De “zorgboerderij” is daarvoor een aansprekend voorbeeld.

De Stichting heeft in 2007 de Natuurwerkplaats Materra opgericht. De Natuurwerkplaats is een concept dat in ‘in de praktijk’ is ontwikkeld in samenwerking met de lokale zorginstellingen en met de natuurbeherende organisaties, waaronder Vereniging Natuurmonumenten. Mensen met lichamelijke en psychische beperkingen kunnen hier onder begeleiding werken in de natuur. Daar dragen ze bij aan het natuurbeheer en landschapsonderhoud. Materra opereert vanuit haar thuisbasis (met binnenwerkplaats) in het buitengebied van Ermelo (Horsterzoomweg). Van daaruit wordt dagelijks gewerkt in natuurgebieden in de omgeving, zoals op het landgoed Oud-Groevenbeek, op landgoed Schovenhorst en op de Ermelose Heide. Naast het natuurwerk is Materra actief met tuinonderhoud. In de werkplaats worden natuurproducten gemaakt, zoals nestkastjes, tuinbanken en open-haardhout.

Materra geeft werk en dagbesteding aan mensen die aan de kant staan en daardoor (te) weinig aan de samenleving deelnemen. Het gaat met name om mensen met lichamelijke en/of psychische problemen. De Natuurwerkplaats voorziet in een behoefte bij mensen die niet tegen de werkdruk van een  gewone baan kunnen, maar wel zinvol bezig willen zijn. Het ‘robuuste’ werk in de buitenlucht is heilzaam en draagt bij aan hun welbevinden. De doelgroep is divers wat betreft leeftijd, beperking en (sociale) achtergrond. Wat deze zorgvragende mensen gemeen hebben, is de wil om toch een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Sterke punten van de Materra-aanpak zijn:
•    Kleinschaligheid en persoonlijke aandacht
•    Rustige, inspirerende omgeving
•    Gevarieerd werk in eigen tempo
•    Zinvol, maatschappelijk relevant werk
•    Goede werkomstandigheden
•    Sociale werkgemeenschap

Website: http://www.materra.nl