Expertiseburea Online Kindermisbruik logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 57.74

6 donateurs

Expertiseburea Online Kindermisbruik

Expertisebureau Online Kindermisbruik

Ieder kind heeft recht op bescherming tegen seksueel misbruik, zowel online als offline.

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM)  is een particuliere stichting die zich inzet om (online) seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden en te voorkomen. 

Onze programma’s:

Meldpunt Kinderporno: beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik op internet kan online (anoniem) gemeld worden bij Meldpunt Kinderporno. Het Meldpunt behandelt tienduizenden meldingen per jaar en werkt nauw samen met de politie, Interpol en meldpunten in andere landen.

Helpwanted.nl:  kinderen, jongeren en opvoeders die te maken hebben (gehad) met online seksueel misbruik kunnen voor advies en praktische hulp terecht bij Helpwanted.nl. Kinderen en jongeren kunnen online een melding doen en met een medewerker chatten. Daarnaast is er informatie te vinden over thema’s als sexting, grooming en sextortion. Voor opvoeders is er een hulplijn (020-2615275). Docenten kunnen een e-lespakket of klassenchat aanvragen.

Stop it Now!: mensen die seksuele gevoelens hebben voor kinderen kunnen - gratis en anoniem - terecht bij de telefonische hulplijn Stop it Now! Ook mensen die zulke gevoelens vermoeden bij iemand in hun omgeving kunnen hier terecht. De hulplijn is bereikbaar via 0800-2666436.

Meldkindersekstoerisme.nl: vermoedens van kindersekstoerisme kunnen online en anoniem gemeld worden via Meldkindersekstoerisme.nl. Op de website is meer informatie te vinden over de aanpak van kindersekstoerisme en over wat reizigers kunnen doen om het tegen te gaan.

Meldpunt BG: dit is het onafhankelijke meldpunt voor seksueel misbruik binnen de boeddhistische gemeenschap. Mensen die zelf hiermee te maken hebben (gehad) of mensen die vermoeden dat iemand anders hiervan slachtoffer is, kunnen bij Meldpunt BG vertrouwelijk melding maken en advies krijgen.


Het EOKM is hard op zoek naar donateurs. Mede dankzij uw donatie kunnen wij ons blijven inzetten om kindermisbruik te bestrijden en te voorkomen!

Website: https://www.eokm.nl/