SSCR (Stichting Scholenproject Cambodja Rotterdam) logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 3.67

1 donateurs

SSCR (Stichting Scholenproject Cambodja Rotterdam)

De activiteiten van de SSCR zijn tweeërlei:

1. Het laten bouwen of repareren van scholen

Wij ondersteunen de bouw of reparatie van scholen in Cambodja. Voor de planning, uitvoering en controle van deze schoolprojecten maken wij gebruik van de locaal aanwezige Don Bosco Foundation of Cambodia. De scholen zijn meestal voor basis- en soms voor beroepsopleiding. De in Nederland ingezamelde fondsen worden altijd ter verdubbeling aangeboden bij een van de Nederlandse medefinanciers zoals het NCDO of Impulsis (een samenwerkingsverband van ICCO, Kerk in Actie en Stichting Edukans). Zomede wordt iedere doneerde euro dubbel zoveel waard! Onze eigen kosten bedragen minder dan 1% van de ontvangen donaties.  

2.Het ondersteunen van schoolgaande kinderen via een sponsorprogramma.

Door het werven van sponsorouders ondersteunt SSCR circa 140 families met schoolgaande kinderen via het Don Bosco Childrens Fund. Die financiële  bijdrage van de sponsoren wordt gebruikt om de ouders te compenseren voor het naar school laten gaan van hun kind in plaats van het op het veld te laten meewerken en tevens voor medische verzorging en het aanschaffen van schoolboeken, pennen, schriften en sanitaire artikelen zoals zeep, waspoeder, tandpasta en tandenborstel.

Website: http://www.sscr.nl