Youth In Nepal logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 9.33

2 donateurs

Youth In Nepal

Stichting Youth in Nepal (sYin) is een Nederlandse vrijwilligersorganisatie die investeert in projecten die het toekomstperspectief voor kansarme Nepalese jongeren vergroot. Alle hulp die sYin biedt, is afkomstig van vrijwilligers en financiële donaties die sYin ontvangt van instellingen, bedrijven en particulieren.

Met de hulp van sYin is de bouw van een Kinderhuis, het Shreejana Children Home, voor jonge burgeroorlogslachtoffers tot stand gekomen. In oktober 2007 was de feestelijke opening van het huis waar zo’n 30 kinderen tussen de 4 en 14 jaar worden opgevangen. Over dit onderwerp treft u informatie aan op onze website.

Veel inzet van organisaties zoals sYin is noodzakelijk in Nepal om meerdere redenen. Nepal is één van ’s werelds armste landen in termen van BNP (Bruto Nationaal Product). De inwoners leven gemiddeld van ongeveer 1$ per persoon per dag. Bovendien heeft de tien jaar durende burgeroorlog, die eindigde in november 2006 aanzienlijke schade toegebracht aan het land.

Inmiddels  krijgt het land ondersteuning van de Verenigde Naties (UN) voor de vorming van nieuwe politieke leiding om politieke stabiliteit in het land te creëren.

Ondanks de verbeteringen zal Nepal nog lange tijd veel hulp nodig hebben van buitenlandse organisaties zoals sYin. Daarom zet sYin haar inzet voor het land voort en onderzoekt de mogelijkheid om te starten met de bouw van een polikliniek.

sYin is er van overtuigd dat ontwikkelingssamenwerking het best kan worden vormgegeven door de locale mensen, die voldoende competentie hebben om projecten te leiden en uit te voeren. Daarom werkt sYin voor haar projecten samen met een relatief grote NGO in Pokhara, Shreejana Development Center, die al 25 jaar actief is in het land. Deze organisatie kent een soort verenigingsvorm met als hoogste orgaan een ledenraad met meer dan 150 leden. De voorzitter wordt democratisch gekozen voor een periode van 2 jaar. Shreejana kent een aantal succesvolle projecten als een dovenschool voor meer dan 200 Nepalese dove kinderen en een Micro Kredietprogramma waaraan zo'n 4000 vrouwen deelnemen.  SYin deelt de visie van Shreejana: ‘You cannot help all, but you can help some’

Website: http://www.syin.nl