Pleegzorg Boerderij logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 66.53

16 donateurs

Pleegzorg Boerderij

Pleegzorg is het tijdelijk opvangen van een kind van iemand anders. Er zijn situaties waardoor een kind niet thuis kan wonen. Sommige kinderen kunnen tijdelijk niet thuis wonen omdat hun ouders niet voor hen kunnen zorgen, of omdat het niet goed gaat tussen de ouders en het kind. Wanneer blijkt dat een kind niet langer in het eigen gezin kan wonen, wordt er gezocht naar een andere oplossing. Pleegzorg is dan de eerste keuze, omdat deze vorm van opvang het meest dicht bij de natuurlijke gezinssituatie blijft.
Er wordt altijd eerst gezocht naar een plek in de naaste omgeving; bij familie of bekenden. Als dat niet mogelijk is, zoekt de instantie`s (een) passend(e) pleegouder(s) uit haar bestand. Alle pleegouders zijn zorgvuldig gescreend en getraind. 

Website: http://www.pleegzorgboerderij.nl