Sama-Sama Foundation logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 16.62

4 donateurs

Sama-Sama Foundation

Wat is het doel van de stichting:

De Stichting heeft tot doel om kinderen op Bali een kans op een betere toekomst te geven, in het bijzonder door hen financieel de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen, door het volgen van onderwijs op welk gebied dan ook.
Dit kan zijn een schoolopleiding, een beroepsopleiding, maar ook bijvoorbeeld een danscursus
voor de traditionele dansen.

Hoe doen we dit:

Wij geven de lagere school waar de gesteunde kinderen les volgen, een financiële bijdrage zodat er leermiddelen zoals boeken en schriften kunnen worden aangeschaft. Nu moeten vaak 3 of 4 kinderen met 1 boek samen doen.
We geven de ouders een bijdrage in de kosten voor aanschaf schoolspullen, schooluniform, bijdrage school etc.
Vooralsnog beperken wij ons tot de provincie Karangasem, omdat dit gebied ons bekend is en wij overzicht en controle willen behouden.
Uiteraard wordt dit verder uitgebreid als de financiële middelen voldoende zijn.

Om de ouders hun gevoel van eigenwaarde te laten houden en om jaloezie te voorkomen, wordt de financiële bijdrage uitgekeerd volgens een vast vergoedingssysteem.

Als basis komen kinderen vanaf 6 jaar in aanmerking voor een vergoeding welke loopt van de lagere school tot en met het voortgezet onderwijs.
Kinderen die de capaciteit bezitten en graag door willen gaan met leren kunnen daarna nog in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van de hoge school.
Uiteraard moet er dan wel een cijferlijst overlegd worden.

Website: http://www.sama-sama.nl