Satuhati logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 7.31

2 donateurs

Satuhati

 Het onstaan
In januari 1999 brak er een hevige burgeroorlog uit op de Molukken tussen moslims en christenen. Hele dorpen werden in de as gelegd en de infrastructuur vernietigd, vele mensen zijn er omgekomen. Een groep kinderen die door de oorlog de ouders en andere familieleden verloren werden in 1999 opgevangen in vluchtelingenkampen op Ambon. Door het aanhoudende conflict, gepaard gaande met de hevige gevechten deed één van de oprichters -de heer Matahelumual- van deze opvang een besluit nemen.

De heer Matahelumual besloot om de kinderen uit het oorlogsgebied te halen om verdere psychische beschadiging te voorkomen. Met behulp van dhr. Matahelumual en verschillende anderen werden de kinderen – 18 in totaal – ondergebracht in een weeshuis te Surabaya. Dit tehuis is in december 2001 omgedoopt tot Indonesische Stichting "Yayasan Panti Asuhan Samaria" . De leiding is in handen van het echtpaar Matahelumual zei worden gesteund door goed en volledig gekwalificeerd personeel.

Het weeshuis
De locatie waar het weeshuis nu is gesitueerd wordt gehuurd en is voorzien van alle benodigde faciliteiten. Faciliteiten zoals dag- en nachtverblijf voor kinderen en personeel, sanitaire voorzieningen, een keuken, wasgelegenheid en elektra. Op dit moment wonen er 18 kinderen in het huis. Gezien het permanente karakter van het weeshuis wordt echter uitgekeken naar een grotere locatie in eigendom, zodat in de toekomst meer ruimte ontstaat waardoor er nog meer kinderen kunnen worden opgevangen. Het is in alle opzichten relatief voordeliger om een terrein met opstallen in eigen beheer te hebben t.o.v. huren.

Algemene zorg
De algemene zorg en opvoeding van de kinderen is in handen van het echtpaar Matahelumual. Zij zijn de ‘ouders’ van het tehuis en zorgen voor het eten, de kleding en het welzijn van de kinderen en houden hun schoolresultaten bij. De kinderen helpen waar mogelijk mee met de dagelijkse klusjes, maar er is ook veel tijd voor vrij spelen en groepsactiviteiten. Bovendien is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht op verschillende manieren. Zo is vanaf het begin af aan per kind bekeken hoe het eraan toe was en aan welke specifieke psychologische zorg behoefte bestond. Verder kunnen de kinderen bij het echtpaar Matahelumual terecht voor liefde en steun op moeilijke momenten: door te praten over hun ervaringen en emoties leren ze geleidelijk hun trauma’s te verwerken.

Specifieke begeleiding
Specifieke psychosociale begeleiding wordt verzorgd door professionele krachten die met name creatieve activiteiten als muziek, toneel, handvaardigheid en tekenen organiseren. Zo wordt de kinderen op een positieve en constructieve manier geleerd zich te uiten en om te gaan met negatieve emoties. Dit is essentieel voor de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen en zelfwaardering, waardoor ze uiteindelijk positief in het leven kunnen staan.

Onderwijs
Het onderwijs in Indonesië is niet gratis, maar wel formeel georganiseerd. Alle kinderen in het tehuis die de leeftijd hiervoor hebben gaan naar school. Hiernaast worden ze ook buiten schooltijd zoveel mogelijk begeleid, zowel met bijlessen, huiswerkbegeleiding en computerles als door middel van creatieve activiteiten en sportprogramma’s.

 

Website: http://www.satuhati.org