Solidair Met Sierra Leone logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 3.29

1 donateurs

Solidair Met Sierra Leone

Stichting ‘Solidair met Sierra Leone’ is een kleine organisatie opgericht rond een voormalige vluchteling uit Sierra Leone. De stichting richt zich op kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Sierra Leone. Sierra Leone is een land in West-Afrika en één van de armste landen ter wereld. De bevolking heeft zwaar geleden onder een burgeroorlog  waardoor er heel veel zwerfkinderen en (oorlogs)wezen zijn.                   

Bij Grafton ligt het ‘War wounded camp’, waar een aantal van deze kinderen zijn ondergebracht.In het kamp staat een school waar ca. 430 kinderen staan ingeschreven. Op de basis school werken 8 leraren. Nog eens 250 kinderen volgen voortgezet onderwijs aan de recent afgesplitste ‘War Wounded Junior Secondary’. Het onderwijs wordt gegeven onder heel zware omstandigheden met volstrekt onvoldoende leermiddelen.

Ons project

1. Schoolmaaltijden.
Wij steunen de kinderen van deze school door hen dagelijks te voorzien van een schoolmaaltijd. Dan hoeven zij niet weg te blijven om voor hun eigen kostje te zorgen of met een lege maag de lessen te volgen. Dit is onze eerste prioriteit. We verhogen het maandelijks bedrag regelmatig om de kwaliteit van de maaltijden te verbeteren.


2. Ondersteuning van de leraren.  
De leraren van de school krijgen geen salaris en moeten buiten schooltijd  banen nemen om in hun onderhoud te voorzien. Zij worden gedreven door idealisme maar steeds weer haakten er leraren af omdat de combinatie hen te zwaar werd. Om de huidige groep leraren voor de basisschool te kunnen behouden, geven wij hen vanaf eind 2006 een maandelijkse vergoeding.

Website: http://www.solidairmetsierraleone.nl