Shide Children Home Dharan logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 7.47

3 donateurs

Shide Children Home Dharan

De Stichting CHILDREN HOME, DHARAN, NEPAL, heeft als doel: het verschaffen van onderdak, voeding en onderwijs aan wees en zwerfkinderen in Oost Nepal, voornamelijk in en rond de stad Dharan.
Zij tracht dit doel te verwezenlijken in samenwerking met haar Nepalese partner “Society for Helpless Children, Dharan” door o.a. fondsen te werven voor haar Nepalese projecten. Steun aan door Nepalezen zelf opgezette projecten onder heldere voorwaarden is de beste garantie om wees- en zwerfkinderen een toekomstperspectief te bieden.

ALGEMENE INFORMATIE
Nepal is een van de armste landen ter wereld. De positie van wees- en straatkinderen is erg slecht. Vaak moeten zij werken en kunnen niet naar school, of worden uitgebuit.
Dharan is een kleine stad in oostelijk Nepal met een relatief goede infrastructuur. Zo is het water schoon en drinkbaar en is er een groot ziekenhuis.

1. Three Saraswati Children Shelter Dharan
Het eerste en oudste project is het Shree Saraswati Children Shelter. Er verblijven thans circa 24 wees- en straatkinderen. Met steun van de Stichting is in 2000 een nieuwe accommodatie gebouwd. De Stichting heeft verder zorg gedragen voor de inventaris. Een eetruimte en klaslokaal zijn ingericht en met subsidie van het NCDO zijn douche- en toiletruimtes gerealiseerd.
Alle kinderen gaan nu naar school, waarvoor de Stichting de kosten draagt. Een door ons betaalde home mother, twee parttime onderwijzers (tutors), een computerteacher en een guard verzorgen de opvang en begeleiding.
De Stichting ondersteunt verder praktijkonderwijs voor kinderen die niet zo goed kunnen leren, zodat ook zij later hun brood kunnen verdienen.

2. Duhabi Children’s Home
Met behulp van stichting is in 2005 een huis gebouwd voor max 24 kinderen in het plaatsje Duhabi, ca 35 km ten zuidoosten van Dharan. Dit kinderhuis heeft een eigen lokaal bestuur. In het gebied zijn veel etnische spanningen waardoor er regelmatig stakingen zijn en de scholen dicht zijn. Daarom is onderwijs thuis erg belangrijk evenals veiligheid.
De Stichting draagt bij aan de kosten van onder andere medicijnen, voeding, bewassing en onderwijs.

3. Dipendraschool (dorpje Falkland ten NO van Dharan)
Met de bouw van klaslokalen en sanitaire voorzieningen (eerste oplevering mei 2007) wil onze Stichting – met steun van Stichting “De Brug” uit Slootdorp - een bijdrage leveren voor onderwijs aan de allerarmsten. Steun van de Nepalese overheid is de komende jaren nog niet te verwachten. De Stichting draagt daarom voorlopig ook (een deel van) de exploitatiekosten. De school ligt in een gebied waar de meeste zwerfkinderen uit Dharan vandaan komen, waardoor ook dit project binnen onze doelstelling past. Inmiddels (eind 2008) zijn 3 klaslokalen gebouwd.

TOEZICHT 
We gaan uit van de eigen kracht van de lokale bevolking en proberen waar nodig ondersteuning te bieden, vooral op het gebied van huisvesting, onderwijs en medische zorg. Onze lokale parter, de NGO “Society for Helpless Children, Dharan, Nepal” controleert de uitvoering van ons programma en rapporteert ons daar maandelijks over. Deze NGO staat weer onder toezicht van de Social Welfare Counsel (SWC) van de Nepalese regering.
De Stichting streeft naar volledig transparantie: sponsors zijn altijd welkom voor bezoek. Haar begroting is voor geïnteresseerde donateurs in te zien en te vinden op haar website www.kinderhuisnepal.nl .
De Stichting is door de Belastingdienst erkend als instelling voor algemeen nut.