Getu Foundation logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 42.25

1 donateurs

Getu Foundation

De Getu Foundation informeert over en werft fondsen voor projecten op gebied van onderwijs en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

Het voornaamste project van de stichting is het Lusaka Health Institute (LHI) in Zambia. Deze particuliere opleiding voor verpleegkunde, een Zambiaans-Nederlands initiatief, is in 2005 opgezet als aanvulling op de bestaande (overheids- en missie-)opleidingen. In Zambia is een groot tekort aan medisch personeel, terwijl zo\'n 20% van de bevolking hiv/aids-besmet is. Ook de killer diseases malaria en tbc treffen veel Zambianen.
Het LHI biedt een erkende en betaalbare opleiding, plus moderne faciliteiten als electronisch leren en modules voor probleemgestuurd onderwijs. Begin 2009 haalden de eerste studenten hun diploma registered nurse.

Opbrengsten uit particuliere donaties en fondsenwerving gaan voor 99% naar de projecten. Zie voor meer informatie onze website.
De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); KvK-nr. 28107038.

Website: http://www.getufoundation.nl