Verbeeten Fonds logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 173.59

3 donateurs

Verbeeten Fonds

Wie is Verbeeten Fonds

Stichting Verbeeten Fonds werd opgericht in Tilburg op 30 oktober 1984 en is vernoemd naar de eerste geneesheer-directeur van Instituut Verbeeten.

 

Stichting Verbeeten Fonds stimuleert onderzoek naar behandelingen van kanker en biedt middelen om de voorlichting en begeleiding van patiënten met kanker nog verder te verbeteren.
Het Verbeeten Fonds richt zich hierbij in het bijzonder op de zorg die binnen Instituut Verbeeten wordt geleverd.

Instituut Verbeeten levert als specialistisch ziekenhuis topklinische zorg op het gebied van radiotherapeutische oncologie en nucleaire geneeskunde. Het Verbeeten werkt vanuit de overtuiging dat de patiënten centraal staat in het zorgproces en recht heeft op zorg van hoogwaardige kwaliteit. De manier waarop met patiënten wordt omgegaan, is de kracht van het Verbeeten. In de benadering van en contacten met patiënten wordt door alle betrokkenen binnen het Verbeeten zoveel mogelijk persoonlijke aandacht voor de patiënten nagestreefd.

Het Verbeeten werkt nauw samen met zorgpartners in de regio. Hierdoor wordt de juiste kennis en kwaliteit bij elkaar gebracht rond de oncologische patiënten en kan een snelle diagnose en optimaal behandeltraject worden gerealiseerd.

Dankzij de steun van het Verbeeten Fonds zijn de volgende projecten gerealiseerd:

 

Prostaat-MRI

Bij bestraling van de prostaat wordt een hoge stralingsdosis aan de prostaat gegeven, terwijl gevoelige gezonde organen die in de buurt van de prostaat liggen (bijvoorbeeld blaas, darmen) daarbij gespaard worden. Traditioneel wordt met behulp van een CT scan aangegeven waar de stralingsdosis gegeven moet worden (het ‘doelvolume’). Al langer kan hiervoor ook een MRI scan worden gebruikt. Meer recent zijn er ook MRI-scanners beschikbaar gekomen waarmee verschillende weefsels binnen de prostaat kunnen worden onderscheiden.
In dit project wordt uitgewerkt hoe deze mogelijkheid kan worden gebruikt om preciezer aan te geven waar het te bestralen gebied ligt, en of daardoor meer dan voorheen de omliggende organen gespaard kunnen worden. Daarnaast wordt onderzocht hoe de behandelresultaten van patiënten met een prostaatcarcinoom in de afgelopen jaren zijn geweest, en in hoeverre nieuwe technieken aan verdere verbetering van de behandeling hebben bijgedragen.

VERTual

Het systeem genaamd VERTual (Virtual Environment Radiotherapy Training) is een virtuele versneller bestaande uit een 3D beamer, een projectiescherm, 3D brillen, een hand pendant (afstandsbediening), een computer en een audiosysteem. Door de software op de computer kunnen bestralingsplannen uit ons eigen planningssysteem via de beamer in 3D geprojecteerd worden. Met een 3D bril op lijkt het dan net of je bij een lineaire versneller staat.
Met behulp van de pendant kan de virtuele versneller op dezelfde wijze bediend worden als de echte versnellers.
Het systeem zal voor verschillende doeleinden gebruikt gaan worden, zoals het opleiden van leerlingen en stagiaires, bij -en nascholing van medewerkers, het testen van bestralingsplannen, innovatie en voorlichting. Een voorbeeld: Volgend jaar start Instituut Verbeeten met het gebruik van het nieuwe treatment planningsysteem Eclipse. VERTual zal daarbij een goed instrument zijn om nieuwe technieken die we in willen voeren uit te testen en over te brengen op de mensen die er mee moeten gaan werken.

Verwendag voor kinderen met een ouder met kanker

Instituut Verbeeten heeft zowel in 2012 als in 2013 wederom een verwendag georganiseerd voor kinderen met een ouder met kanker. Dit evenement biedt gezinnen een ontspannen dag en lotgenotencontact: even de zorgen rond de ziekte en behandeling vergeten en samen genieten! Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 - 12 jaar met een ouder die kanker heeft / heeft gehad.

Stereotaxie bij hersentumoren

wordt sinds januari 2009 uitgevoerd binnen Instituut Verbeeten. Dit is een moderne en zeer nauwkeurige bestralingsmethode waarbij in 3 bestralingen een hoge dosis gegeven wordt op een beperkt aantal hersenmetastasen. Deze methode stelt ons in staat om met minimale bijwerkingen een maximaal palliatief resultaat te bereiken bij patiënten met een vergevorderd stadium van kanker. De patiënten die deze palliatieve behandeling ondergaan, krijgen na de behandeling om de 3 maanden een follow up afspraak incl een MRI. Tijdens de follow up wordt er met behulp van de MRI beoordeeld of er sprake is van nieuwe uitzaaiingen en hoe de reactie op eerdere behandelingen is.
Het onderzoek richt zich vooral op bijwerkingen, lokale controle, overleving/prognostische factoren en een voorstel voor follow up op maat.
Na afronding van het onderzoek zullen de resultaten binnen Instituut Verbeeten gepresenteerd worden. Tevens worden de resultaten en de mogelijke aanpassingen in de follow up besproken in de werkgroep. Wellicht leidt dit tot wetenschappelijke output op Nederlands en Internationaal fora.

Steun Verbeeten Fonds!

Het bestuur van het Verbeeten Fonds hoopt de financiële middelen te verwerven uit subsidies, schenkingen, lijfrentes, legaten en erfstellingen en donaties.
U kunt Verbeeten Fonds steunen door middel van een donatie op rekening 1462.89.145 of bijvoorbeeld door het opzetten van een activiteit.
Uiteraard is het mogelijk om eerst een persoonlijk gesprek te hebben. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken: 013 594 77 52.

 

Meer informatie?
Wil je meer weten over Verbeeten Fonds? Check de website www.verbeetenfonds.nl of stuur een email naar info@verbeetenfonds.nl

Website: http://www.verbeetenfonds.nl