Projecten Zuid-Afrika logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 122.72

9 donateurs

Projecten Zuid-Afrika

DE STICHTING PROJECTEN ZUID-AFRIKA
HAAR DOELSTELLING, DOELGROEP  EN PROGRAMMA'S
Voor meer informatie www.spza.org

De Stichting
De grote problemen waar kinderen in de townships van Zuid-Afrika mee worden geconfronteerd en de wens om hen weerbaar te maken waren de aanleiding tot het oprichten van de Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) - South Africa Foundation in 2000.
Vijf bestuursleden leiden de stichting. Zij worden ondersteund door een team van vakspecialisten, waaronder diverse maatschappelijk betrokken ondernemers. Iedereen werkt pro deo. Stichters en bestuursleden dragen samen de organisatiekosten. Donateurs krijgen de garantie dat 100% van hun gift aan de projecten in Zuid-Afrika wordt besteed. Wie niet tevreden is, kan zijn geld terugvragen. De stichting is erkend door de Belastingdienst (ANBI) en goedgekeurd door het CBF (Certificaat Kleine Goede Doelen). We gooien al jaren hoge ogen bij de Transparantprijs en gingen in 2011 voor de tweede keer met de prijs naar huis. Onze impactrapportage wordt door de jury 'best practice' genoemd.

Doelgroep en doelstellingen
Doelgroep van de Stichting Projecten Zuid-Afrika zijn kinderen en jongeren die opgroeien in townships en op boerderijen. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat onderwijs de sleutel is tot een betere toekomst, steunen we scholen en lokale organisaties die onderwijsprojecten doen. Het motto van de stichting is: ‘By working together we can build the South Africa of our dreams’ (Nelson Mandela). Netwerken en het delen van informatie, kennis en middelen zijn dagelijkse praktijk. Daarbij staat capaciteitsopbouw voorop. Zuid-Afrikaanse partners krijgen o.a. workshops over fondsenwerving aangeboden. Meer informatie over de statutaire, strategische en operationele doelstellingen staan in het jaarverslag dat in maart via de website openbaar wordt gemaakt.

Drie programma's
Alle projecten zijn verdeeld over drie programma's:
- buitenschoolse opvang programma: naschoolse opvang en vakantieopvang (holiday schools);
- studiefinancieringsprogramma: studiebeurzen voor jongeren die zich hebben ingezet voor de gemeenschap en studie- en beroepskeuzebegeleiding voor 11de en 12de klassers;
- sponsorouderprogramma: ondersteuning van 10 kleuterscholen en 5 Waldorf (= vrije) basisscholen.

Publicaties

De SPZA geeft diverse publicaties uit die via www.spza.org kunnen worden gedownload, o.a.: de Faire Wijnlijst (mens- en milieuvriendelijk geproduceerde wijnen), Materialen voor ontwikkelingslanden, Stage, studie, uitwisseling en vrijwilligerswerk, Rechten van het kind, Fiscaalvoordelig geven ... en nog veel meer.   


Website: http://www.spza.org