Day For Change logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 19.42

4 donateurs

Day For Change

Over Day for Change

In 2006 is Stichting Day for Change opgericht. Day for Change is een actieorganisatie ter ondersteuning van microkrediet. Het initiatief is ontwikkeld vanuit de wens om heel Nederland kennis te laten maken met het principe van microkrediet en de werking daarvan. Daarnaast wil Day for Change geld inzamelen om microkredieten voor veel meer mensen bereikbaar te maken zodat ze een zelfstandig bestaan op kunnen bouwen. Op deze manier wil Day for Change een bijdrage leveren aan onafhankelijkheid, eigenwaarde en respect van mensen in ontwikkelingslanden met als uiteindelijke doel armoede te bestrijden. 

 

Day for Change heeft twee doelstellingen:

• Kennis over en steun voor microkredieten in Nederland vergroten.

• Microkredieten voor veel meer mensen in ontwikkelingslanden bereikbaar maken.

 

Om beide doelstellingen te bereiken, zamelt Day for Change geld in. Dit doen we door middel van de Klasse!Actie, zowel op primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs.

 

Met de Klasse!Actie leren kinderen ondernemen met een microkrediet. Alle leerlingen in Nederland kunnen met hun groep een microkrediet van €20,- ontvangen van Day for Change. Daarmee zetten ze eigen bedrijven op als autowasstraten, tuinonderhoud bedrijven, IT-bedrijfjes, schoonheidssalons of andere slimme, originele bedrijven. Dat vergt investeringen, creativiteit en ondernemerschap. Met de winst die de leerlingen maken worden in ontwikkelingslanden meer echte microkredieten mogelijk gemaakt.

 

De Klasse!Actie omvat een aantal goede leermomenten

• Kinderen leren het fenomeen microkrediet begrijpen door er zelf mee bezig te zijn;

• Kinderen leren zelf ondernemen, waarbij de begrippen als kosten, investeren, bedrijfsplan, reclame maken (marketing), kwaliteit en winst aan bod komen;

• Kinderen maken spelenderwijs kennis met ontwikkelingssamenwerking.

 

Op dit moment hebben wij lesmateriaal beschikbaar voor het primair onderwijs en voor de onderbouw van het vmbo. Deze lesideeën sluiten o.a. aan bij de kerndoelen Nederlands, Rekenen en Oriëntatie op jezelf en de wereld. Op deze manier kunt u de Klasse!Actie heel makkelijk in het bestaande lesprogramma passen. Het komende jaar zullen er werkboeken voor de leerlingen en een handleiding voor de leerkrachten beschikbaar zijn. Ook biedt Stichting Day for Change de mogelijkheid tot een gastles over microfinanciering. Het onderscheidende aan de Klasse!Actie is de combinatie tussen leren ondernemen met een microkrediet en de blik op de wereld, wereldburgerschap.

 

Website: http://www.dayforchange.nl