Dibiyya Development Project  logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 0.00

Dibiyya Development Project

DIBIYYA DEVELOPMENT PROJECT stelt zich tot doel de armoede van de bewoners van de regio Dibiyya  te verminderen door    

- bewoners te organiseren in ontwikkelingstrajecten.

- werkgelegenheid te verbeteren

- het verhogen van kennis en bekwaamheden van de bewoners

- het realiseren van projecten om de welvaart en welzijn van de bewoners duurzaam te verbeteren.

Dibiyya Development Project wil een oplossing bieden van de algemene socio-economische problemen in Dibiyya door het implementeren van ge-integreerde projecten op het gebied van plattelandsontwikkeling in nauwe samenwerking met enerzijds de dorpsgemeenschappen en anderzijds de plaatselijke overheden en ministeries.

Dibiyya Development Project wil tevens een bijdrage leveren aan de millennium doelstellingen.

Dibiyya Development Project werkt in Sierra Leone zeer nauw samen met de Katholieke Missie onder leiding van de bisschop van Makeni en heeft ook zeer goede contacten met de moslimorganisaties in Sierra Leone. Dibiyya Development Project heeft ook zeer goede contacten opgebouwd met zowel het lokaal bestuur en als op regeringsniveau. De paramountchiefs van chiefdom Magbema en Masungbala, Kambia District zijn nauw bij de projecten betrokken.

Dibiyya Development Project Sierra Leone heeft in de afgelopen jaren reeds een aantal projecten op het gebied van landbouw, werkgelegenheid, wegonderhoud en onderwijs gerealiseerd. Dibiyya Development Project heeft voor de inwoners van Dibiyya bemiddeld bij het verkrijgen van micro-kredieten ter verhoging van werkgelegenheid, marktontwikkeling en landbouw( het creeeren van zaadbanken).

Website: http://www.dibiyya.nl