Juconi  logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 62.53

4 donateurs

Juconi

Over Juconi

Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen - Juconi, zet zich in voor een waardevolle toekomst voor straat- en zwerfkinderen in Mexico, Colombia en Ecuador.  Juconi staat voor Junto Con los Niños, wat 'Samen met de Kinderen' betekent.

De "Juconi-aanpak" onderscheidt zich door een aantal kenmerken:

  • Hulpverleners gaan er op uit teneinde op straat het vertrouwen van de straat- en zwerfkinderen te winnen.
  • De ouders/verzorgers van de kinderen worden zoveel mogelijk betrokken in de hulpverlening.
  • De kinderen worden dagdelen of hele dagen opgevangen in tehuizen.
  • Naast verzorging en medische controle en behandeling wordt er in de tehuizen gewerkt aan een educatief programma voor het kind en in veel gevallen ook de betrokken familieleden.

De resultaten zijn verbluffend! De kinderen die dankzij Juconi aan de armoede en ellende zijn ontsnapt, zijn ook diegenen die bereid zijn om zich op hun beurt weer in te zetten voor de huidige straatkinderen. Een aantal kinderen kunnen dankzij de steun van Juconi doorstuderen aan de universiteit en al 7 kinderen zijn daadwerkelijk afgestudeerd.

Projecten

Juconi steunt diverse projecten die bijdragen aan een betere toekomst voor de kinderen. Het Corjuconi-tehuis in Palmira Valle, Colombia heeft enkele van deze succesvolle projecten uitgevoerd, zoals de muzieklessen en de bouw van een houtbewerkingatelier. Momenteel is Juconi hard bezig een sportveld te realiseren voor Corjuconi.

Een paar jaar geleden is Juconi gestart met een financieel pleegouder plan, het Plan Padrino. Binnen dit plan worden mensen in Nederland in staat gesteld een kind, dat zich in een van de opvangtehuizen in Colombia bevindt, financieel te adopteren.

Dit plan werkt aan twee kanten. Ten eerste verzekert de pleegouder het kind van de voor zijn ontwikkeling benodigde middelen zoals voedsel, medicatie, kleding, schoeisel en leermaterialen. Daarnaast draagt het financiële pleegouderschap bij in een gevoel van iets waard te zijn doordat iemand zich om hen bekommert.

Aan de andere kant wordt het Plan Padrino als zeer aangenaam ervaren door de pleegouders, voornamelijk door de hechte band die ontstaat door de briefwisselingen en correspondentie (van foto’s tot schoolrapporten en attenties) tussen kind en ouder.

Het geld dat de pleegouders automatisch laten afschrijven wordt besteed aan voedsel, scholing, kleding en medische zorg voor het geadopteerde kind. Het wordt uitsluitend aan het geadopteerde kind besteed door de maatschappelijk werker die daarvoor is aangesteld in het tehuis waar het kind verblijft. Per jaar wordt een volledig overzicht opgesteld waarin exact staat waaraan de bijdrage voor het kind is besteed.

Meer informatie over Juconi en/of haar projecten? www.juconi.nl

Website: http://www.juconi.nl