Help Education Tacloban  logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 165.69

3 donateurs

Help Education Tacloban

Stichting Help Education Tacloban

Onze stichting heeft tot doel de kinderen van de armste gezinnen in Tacloban City (Filippijnen) te helpen om tenminste de basisschool af te maken. Vaak is dit niet mogelijk omdat de kinderen geen leermiddelen hebben (schriften, kladblok, potloden, pennen etc.) omdat de ouders dit niet kunnen betalen. De school heeft verder een gebrek aan basaal lesmateriaal (krijt, papier, kaarten, boeken etc.) zodat de kinderen heel veel aantekeningen moeten maken. En aangezien ze daarvoor geen materialen hebben is het vaak zo dat deze kinderen vroegtijdig de school verlaten en in hetzelfde circuit van armoede terecht komen. Maken ze de basisschool wel af, dan kunnen ze vaak in een winkel gaan werken (of een andere baan van dit niveau vinden) waardoor de vicieuze cirkel van armoede wordt onderbroken.
Daarom wil onze stichting deze kinderen helpen door leermiddelen aan de kinderen en lesmaterialen aan de school ter beschikking te stellen.

U kunt ons hierbij helpen door:

  • donateur te worden van onze schichting: op www.hetfoundation.nl vindt u meer informatie én de mogelijkheid u in te schrijven als donateur
  • boeken te kopen bij YOUBEDO en de stichting Help Education Tacloban op te geven als goed doel.

Namens de kinderen van Tacloban: Alvast hartelijk dank voor uw hulp!

Website: http://www.hetfoundation.nl/