Daya Mina  logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 304.82

10 donateurs

Daya Mina

Wie zijn wij

Wij zijn de stichting Daya Mina en al jaren actief op Sri Lanka met steun aan projecten in de opvang van gehandicapten. Wij ondersteunen kleinschalige projecten voor de armste laag van de Sri Lankaanse bevolking, ongeacht ras, nationaliteit, geloof of politieke overtuiging. Wij richten ons in het bijzonder op projecten voor de geestelijke gezondheidszorg en de opvang van minder validen.
Wij stellen enkele voorwaarden aan steun voor projecten:
-    de vraag moet vanuit Sri Lanka komen, alleen dan zijn wij er zeker van dat er voldaan wordt aan een behoefte
-    wij financieren alleen de initiële kosten van projecten, de exploitatiekosten moeten lokaal gedekt worden.

Waarom hulp

In Sri Lanka behoren gehandicapten tot de minst geaccepteerde leden van de samenleving. Men leeft daar niet alleen in de veronderstelling dat een geestelijke handicap ongeneeslijk is, maar zelfs dat verandering en vooruitgang in gedrag niet te realiseren zijn. Kinderen worden om die reden te vondeling gelegd. Van de 540.000 Sri Lankaanse kinderen die speciale zorg nodig hebben, zijn er slechts 5000 die een minimale opvang krijgen. In tegenstelling tot in Nederland is de hulpverlening in Sri Lanka charitatief. Er is nauwelijks overheidssteun. De inkomsten bestaan uit giften via kerken en particuliere donaties. Het merendeel van de zorg wordt verricht door vrijwilligers onder leiding van de zusters van een kloosterorde.

Momenteel zijn onze activiteiten gericht op het volgende project:

Aanschaf van een ruimte voor begeleid zelfstandig wonen bij het tehuis Daya Mina in Colombo. In Sri Lanka ontstaat steeds meer de behoefte aan huizen, waar gehandicapten begeleid zelfstandig kunnen wonen of hun oude dag door kunnen brengen. Het wordt steeds minder vanzelfsprekend dat een gehandicapte tot op hoge leeftijd bij familie kan wonen. Bij familie blijven wonen wordt ook steeds vaker als niet altijd wenselijk beschouwd. Diegenen, die een aantal jaren scholing in de dagopvang hebben gekregen, ontwikkelen zich en de familie ontwikkelt niet altijd mee. Zo hebben we inmiddels schrijnende gevallen gezien van gehandicapten, die weer thuis gingen wonen en volledig teruggevallen zijn in oude gedragspatronen. En er is nog steeds niet voldoende opvang om te voorzien in een levenslange opvang. Met de start van een dergelijk huis is ongeveer  €65.000,- gemoeid. Inmiddels hebben wij de helft van het benodigde bedrag binnen. De komende tijd organiseren wij diverse acties om het resterende bedrag bijeen te brengen.

U kan zich informeren over de stand van zaken rond het project op onze website.

Website: http://www.dayamina.com