Leprastichting logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 249.08

37 donateurs

Leprastichting

Boeken voor Boeken

Lepra is een ziekte die voorkomt onder de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Veel (ex)leprapatiënten zijn uit angst voor besmetting verstoten uit hun leefomgeving en leven in leprakolonies. Nu we medicijnen hebben kunnen we patiënten genezen, maar de dorpen blijven bestaan. Dus ondanks dat de ex-leprapatiënten en hun kinderen en kleinkinderen niet besmettelijk zijn wordt er op deze mensen neergekeken en zijn de omstandigheden in de kolonies meestal erg armoedig. Weinig kinderen uit de kolonies gaan naar school

Om ze de kans te geven hun dromen waar te maken wil de Leprastichting zorgen dat elk kind goed onderwijs krijgt en daarmee de kansen voor de kinderen en hun families vergroten.

In India (waar de helft van de nieuwe leprapatiënten wonen) zijn de kosten voor schoolboeken voor één kind voor één jaar €8,- .
 
“Omdat de leprabacterie zich graag ophoudt in zenuwweefsel kan lepra zeer ernstige gevolgen hebben.
De Leprastichting wil dat lepra niet langer levens verwoest. Wij zorgen voor vroege opsporing, om handicaps te voorkomen. Voor genezing om de keten van besmetting te doorbreken. En voor medische, sociale en (soms) economische revalidatie. Zodat ex-patiënten gewoon weer kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat doen we altijd samen met lokale organisaties en overheden.”

Website: http://www.leprastichting.nl