World Improvement Foundation

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 9.38

1 donateurs

World Improvement Foundation

De World Improvement Foundation heeft als doel: het bevorderen van de landbouw, de energie- en drinkwatervoorziening, de waterzuivering en het ruraal toerisme in Centraal Amerika; het opzetten, beheren en behouden van natuurparken; het voeren van voorlichtingscampagnes op voornoemde gebieden in relatie tot natuurbescherming en armoedebestrijding van de lokale bevolking.

Wij gaan niet voor afbeeldingen van de armen of andere soorten slechte situaties, maar wij benadrukken en belichten de kansen die ontstaan, als de mensen de mogelijkheden krijgen om de omstandigheden te wijzigen.

In Centraal Amerika trekken de arme boeren massaal weg naar de steden waar ze denken betere kansen te hebben, vaak na veel tegenslagen en tegenwerkingen van groot grondbezitters. En dat terwijl er toch al steeds meer armoede ontstaat met voedseltekorten. Bovendien kan met goede duurzame landbouwtechnieken veel C02 besparing gerealiseerd worden. Op dit moment is er dus sprake van verlies op alle punten. Of toch niet? Help mee dit tegen te gaan en geef de mensen de middelen op een andere manier. Dan kunnen ze kiezen voor echte verandering.

Het bevorderen en het toegankelijk maken van actieve studie casussen ten behoeve van Nederlandse hoge scholen en universiteiten op diverse gebieden zoals: duurzaamheid, sociale impact van beroepsonderwijs, globalisering en handelsrecht, alsmede ondersteuning bij het behalen van gestelde millenniumdoelen op voornoemde gebieden.

De YouBeDo donaties worden ingezet voor: Het opzetten en onderhouden van Nederlandse en Europese studentennetwerken, welke de doelstellingen van de stichting ondersteunen om zodoende tot begrip- en actie-uitwisseling te komen tussen “rijk en arm”.

Met studenten en de educatieinstellingen actieve projecten gaan uitvoeren in Honduras.

World Improvement Foundation is actief als broedplaats voor sociaal ondernemerschap in Midden Amerika voor partnerschappen met de grondeigenaren (boeren) en van de natuurreservaat beheerders. Met als doel efficiënter landbouw en landvouwvernieuwingen in te voeren die de mensheid ten goede komen.

Een sociale ondernemer is iemand die sociale problemen erkent en zaken organiseert die sociale verandering teweeg brengen.

Op basis van de Nederlandse ondernemersgeest en netwerkmogelijkheid die wij ter beschikking hebben, leren/geven wij de mogelijkheid aan mensen die willen samenwerken met ons. Zodat zij volledig kunnen profiteren van resources in hun eigen omgeving.

Uitgangspunt is dat als buitenlandse bedrijven grote winsten in deze landen maken kunnen, moet de lokale bevolking ook in staat gesteld worden winst te maken. Wij hopen een bijdrage te leveren op een manier dat meer winst ten goede komt aan de lokale bevolking.

De World Improvement Foundation werkt nauw samen met EasySport Group en de Profit for Change Foundation om meer impact te kunnen hebben in deze regio.

Meer weten? Wilt u meer weten over World Improvement Foundation programma’s en/of projecten, neem dan contact op met Jack Snijders, tel. 0492-390615 of stuur een e-mail naar jack@worldimprovement.nu

Donaties: Als u onze stichting wilt steunen, dan is elke donatie welkom. Sinds 25 november 2009 is Stichting World Improvement Foundation door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Uw giften aan ons kunnen daardoor http://www.belastingdienst.nl/giften/ fiscaal aftrekbaar zijn.

Doneren: Wilt u doneren of één van onze projecten ondersteunen? Maak dan uw bijdrage over op Rabobank rekeningnummer 1498.18.203 t.n.v. World Improvement Foundation, of via de donor/betaalmodule op de website.

De Stichting staat sinds september 2009 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder dossiernummer: 172 61 112.

youbedo

Website: http://www.worldimprovement.nu