Pink Ribbon logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 795.63

201 donateurs

Pink Ribbon

Stichting Pink Ribbon, aandacht voor borstkanker

1 op de 8 vrouwen krijgt in haar leven borstkanker. Ieder jaar krijgen in Nederland zo’n 13.000 vrouwen en 100 mannen te horen dat ze borstkanker hebben. Velen maken het van dichtbij mee. Borstkanker kan ons dus allemaal raken!

Stichting Pink Ribbon is een fondsenwervende organisatie die aandacht vraagt voor borstkanker. Wij stellen alles in het werk om het aantal mensen dat borstkanker krijgt te verminderen. Wij willen dat iedereen weet wat de risicofactoren zijn voor het krijgen van borstkanker en dat borstkanker vroegtijdig wordt ontdekt. Hiervoor hebben wij geld nodig. Dit geld gebruiken we voor het ondersteunen van onderzoeken die erop gericht zijn de kans op het krijgen van borstkanker te verkleinen en borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. Ook gebruiken we dit geld voor het verbeteren van de zorg voor borstkankerpatiënten en hun naasten.
 

Website: http://www.pinkribbon.nl