Samburu Child Support logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 8.95

1 donateurs

Samburu Child Support

Stichting Samburu Child Support

Stichting Samburu Child Support vertegenwoordigt de projecten van Ruud van den Boogaart in Kenia. Door middel van fondsenwerving, het organiseren van benefietactiviteiten en sponsorlopen wil zij zorgdragen voor basisvoorzieningen, zoals schoon drinkwater en onderwijs voor kinderen en jongeren van kansarme gezinnen in het Samburu-district in Kenia. De stichting ondersteunt ongeveer 300 kinderen, zodat zij een middelbare schoolopleiding van 4 jaar kunnen volgen. Met de hulp van de middelbare scholieren wordt in de vakanties ongeveer 16 hectare grond herbebost en werken zij mee aan een sociaal hulpprogramma voor arme en kwetsbare gezinnen. 

Juist door de kleinschaligheid van deze projecten is grote vooruitgang te boeken voor de lokale bevolking. Bedenkt u zich eens dat een kind daar voor € 15,-- per maand middelbaar onderwijs kan volgen en een goed toekomstperspectief zal hebben.

De leden van de Stichting zetten zich belangeloos in, zodat elke donatie ten goede komt aan de kinderen in Kenia. Elke gift, zowel klein als groot is welkom!

 

 

Website: http://www.samburuchild.com/