IBISS Foundation logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 108.66

7 donateurs

IBISS Foundation

 Brazilië ongelijke verdeling van rijkdom en macht

In Brazilië is de welvaart zeer ongelijk verdeeld. De rijkste 10% van de bevolking verdient meer dan de helft van het nationale inkomen. IBISS werkt in 'groot' Rio de Janeiro, een gebied met twaalf miljoen inwoners  op  een oppervlakte half zo groot als Nederland.  Ruim 42% van de bevolking moet in sloppenwijken (favela's) zien te overleven, 68% hiervan leeft onder de absolute armoedegrens. Dit geldt vooral voor de mensen die op straat leven en op de vuilnisbelten werken. De ongelijke verdeling  leidt tot maatschappelijke uitsluiting: een groot deel van deze groep heeft nauwelijks toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Deze sociale uitsluiting leidt op haar beurt in veel gevallen tot criminalilteit en geweld, vooral terreur van drugsbendes, illigaal politiegeweld en doodseskaders.

Missie van IBISS

Het werk van IBISS is erop gericht een einde te maken aan deze uitsluiting. IBISS wil structureel een duurzaam bijdragen aan de totstandkoming van een maatschappij waarin iedereen toegang heeft tot openbare voorzieningen, waarin ziekte en sociale ongelijkheid worden bestreden en de mensenrechten worden gerespecteerd.

Van idee tot ontwikkeling

IBISS richt zich op de meest kansarme groepen binnen de Braziliaanse samenleving;; bewoners van sloppenwijken, straatbewoners, prostituees en mensen die op vuilnisbelten werken. Het werk van IBISS begint in veel gevallen met een idee dat door hen zelf wordt aangedragen. Indien het een project is dat binnen de filosofie past, ondersteunt IBISS hen met de verdere uitwerking, levert de methodiek, biedt organsitorische ondersteuning en werft fondsen. Op deze mannier stimuleert IBISS deze groep  om hun positieverbetering in eigen hand te nemen en hun kracht te gebruiken.

Website: http://www.ibiss.info/