Wilde Dieren De Tent Uit ! logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 109.59

17 donateurs

Wilde Dieren De Tent Uit !

Wilde Dieren de Tent Uit is een samenwerkingsverband van nationale en internationale dierenwelzijnsorganisaties tegen het gebruik van wilde dieren in circussen. Deze organisaties vinden dat wilde dieren niet in een circus horen vanwege het dierenleed dat daarmee gepaard gaat. Tevens geeft het naar de mening van de betrokken organisaties een verkeerd voorbeeld over de omgang met en de waarde van dieren.

Hoe helpt Wilde Dieren de Tent Uit de dieren in circussen?

1. Wilde Dieren de Tent Uit voert een actieve lobby voor een verbod op niet-gedomesticeerde, wilde, dieren en strenge regels voor gedomesticeerde dieren in circussen.

2. Wilde Dieren de Tent Uit coördineert meldingen van dierenmishandeling bij circussen.

3. Wilde Dieren de Tent Uit voert (undercover) onderzoek uit om misstanden bij circussen vast te leggen en deze aan het licht te brengen.

4. Wilde Dieren de Tent Uit coördineert opvang voor oud-circusdieren.

5. Wilde Dieren de Tent Uit registreert alle dieren die gebruikt worden in circussen, en waar deze vandaan komen (en naartoe gaan...)

Website: http://wildedierendetentuit.nl/index.php