Contacthond logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 141.88

23 donateurs

Contacthond

"Speciale honden voor bijzondere mensen"

Stichting Contacthond zet zich in voor dierondersteunde therapie waarbij de interactie tussen cliënten en speciaal door ons opgeleide honden centraal staat. Dit bijzondere contact tussen mens en dier kan bijdragen aan verbetering van motoriek, reactievermogen, leervermogen en toegang tot de omgeving.

Dierondersteunde therapie is voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. In het bijzonder voor kinderen met het syndroom van Down of autistische stoornissen.
Om volwassenen en kinderen te laten profiteren van dierondersteunde therapie is veel tijd, geld en materiaal nodig. U kunt ons werk bijvoorbeeld steunen door donateur te worden. Dankzij uw structurele gift levert u een directe bijdrage aan het uitvoeren van deze bijzondere projecten en maakt u het ons mogelijk dat wij mensen kunnen helpen die onze steun hard nodig hebben.

Er zijn uiteraard meer manieren waarop u ons kunt helpen. Zo kunt u heel eenvoudig ervoor kiezen uw boeken via YouBeDo.com te kopen en 10% van de aanschafwaarde aan ons goede doel te laten doneren. Het kost u helemaal niets en u maakt het ons weer beter mogelijk meer kinderen te helpen met deze bijzondere vorm van dierondersteunde therapie.
 
Onze organisatie is door de belastingdienst aangemerkt als een instelling van algemeen belang (Anbi), waardoor schenkingen, legaten en erfstellingen sinds 1 januari 2008 vrij zijn van schenkings- respectievelijk successierecht.

Bezoek onze website om alles over deze bijzondere therapievorm te weten te komen en steun ons!

 

Website: http://www.contacthond.nl