ChildRightNow International logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 9.60

4 donateurs

ChildRightNow International

Wie zijn wij:
ChildRightNow International is een nieuwe stichting, opgericht op 27 juli 2009, bestaande uit vier bestuursleden en een groeiende groep enthousiaste vrijwillgers. De Stichting wil zich in eerste instantie gaan richten op hulpverlening aan kinderen in India, en later eventueel in ontwikkelingslanden wereldwijd.

Onderwijs methoden:
De manier van onderwijs waar gebruik van zal worden gemaakt, is specifiek toepasbaar op de situatie van straatkinderen in het Ganjam district (Orissa, India). Het is een informele vorm van onderwijs, toepasbaar op de persoonlijke situatie van achtergestelde kinderen, en maakt gebruik van flexibele organisatie- en onderwijs- methoden. De informele onderwijzer zal dan ook flexibel te werk gaan, al naar gelang de diverse en veranderende behoeften van de kinderen. Eveneens zal de informele onderwijzer sneller overschakelen op democratische en minder autoritaire onderwijsmethoden dan de formele onderwijzer en is deze vorm van onderwijs meer praktisch dan theoretisch.

Doelstelling:
De doelstelling is om aan het einde van het eerste jaar voorbereidend, spelenderwijs onderwijs, 150 kinderen te laten instromen in regulier onderwijs, dit is eveneens het doel voor het 2e en 3e jaar. Dus aan het eind van het derde jaar beoogt Sameeksha (onze Indiase partner) circa 450 kinderen naar regulier onderwijs te hebben laten doorstromen.

Kijkt u voor meer informatie a.u.b. op onze website

Website: http://www.childrightnow.nl/