White Ribbon Alliantie Voor Veilig Moederschap logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 81.24

11 donateurs

White Ribbon Alliantie Voor Veilig Moederschap

In 1999 besloot een aantal bezorgde Amerikanen dat het hoog tijd was om het terugdringen van moedersterfte tot een internationale prioriteit te maken. In die tijd stonden 'vrouwenzaken' nog maar nauwelijks op de internationale politieke agenda en overleed er nog iedere minuut een vrouw aan moedersterfte.

Aan de keukentafel richtten zij de 'White Ribbon Alliance for Safe Motherhood' op, die een groot succes werd. Uitgangspunt is dat iedereen, van 'onder tot boven en van links tot rechts', een bijdrage kan leveren aan Veilig Moederschap en dat de kracht van de organisatie in samenwerking zit. In ruim tien jaar tijd verspreidde de organisatie zich dan ook over bijna heel de wereld en maakte ze moedersterfte en reproductieve gezondheid tot een onderwerp van belang.

White Ribbon heeft inmiddels Vrienden in 155 landen en in 15 landen zijn er nationale allianties gevormd. Nederland is een van de eerste westerse landen die bouwt aan een nationale alliantie.

De 'white ribbon', het witte lintje, is hét internationale symbool voor Veilig Moederschap.

De organisatie heeft twee secretariaten, in Washington DC en in Londen. Zij hebben een coördinerende en ondersteunende functie. Er is ook een internationaal bestuur, dat om de vier jaar democratisch gekozen wordt.

In Nederland is de White Ribbon Alliantie sinds de zomer van 2008 actief (White Ribbon NL). De organisatie draait volledig op vrijwilligers. Er is een bestuur gevormd en een stichting opgericht. White Ribbon NL zet zich in om moedersterfte in Nederland onder de aandacht te brengen van publiek, pers en politiek. Iedereen kan kosteloos Vriend worden van White Ribbon NL en zich zo uitspreken voor Veilig Moederschap.

White Ribbon NL heeft twee adviseurs; te weten Prof. dr. Simone Buitendijk, voorheen Hoogleraar Eerstelijns Verloskunde en Ketenzorg aan de UvA en momenteel vice-rector magnificus van de Universiteit Leiden en Prof. dr. Jos van Roosmalen, emeritus gynaecoloog en Hoogleraar International Safe Motherhood aan de VU.

Website: http://www.whiteribbon.nl