Wemos logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 20.56

3 donateurs

Wemos

Wemos streeft naar een wereld waarin het recht op gezondheid van ieder mens is gewaarborgd. Ons werk is invloed uitoefenen op politici en beleidsmakers, zodat zij besluiten nemen die gezondheid wereldwijd ten goede komen. We pleiten voor gezondheidsbevorderende beleidsveranderingen, we informeren, we houden toezicht en we slaan alarm indien nodig. Daarbij werken we samen met organisaties wereldwijd.

 
Voorbeeld van ons werk: zorgverleners voor iedereen:
Talloze mensen wereldwijd hebben geen toegang tot zorg. Eén van de problemen is dat veel zorgverleners hun land verlaten zodra ze hun studie hebben afgerond. Ze worden in hun thuisland geconfronteerd met lage lonen, beperkte bijscholingsmogelijkheden en verouderde apparatuur. Velen kiezen dan ook voor een baan in het Westen. Rijke landen, waarvan sommige actief buitenlands zorgpersoneel werven, bieden immers hogere salarissen en betere faciliteiten. Dit draagt ertoe bij dat veel mensen verstoken blijven van gezondheidszorg

 
Wemos gelooft in een grenzeloos gezonde wereld. Een wereld waarin iedereen toegang heeft tot goede zorg. Daarom maken wij ons hard voor een eerlijke werving van zorgpersoneel. We dringen er bij regeringen van welvarende landen, zoals Nederland, en bij instellingen die zich bezighouden met zorgpersoneel, zoals wervingsbureaus en gezondheidszorginstellingen, op aan om zelf voldoende zorgverleners op te leiden en om zorg te dragen voor het behoud van de huidige gezondheidswerkers. Op die manier vallen er geen gaten die gevuld worden met zorgverleners uit landen die kampen met een ernstig tekort aan zorgpersoneel. Onze lobby droeg eraan bij dat 193 landen in 2010 afspraken maakten om verantwoord om te gaan met de internationale rekrutering van zorgpersoneel.

Website: http://www.wemos.nl/