Ecologische Landbouwprojecten Ghana logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 136.29

23 donateurs

Ecologische Landbouwprojecten Ghana

Wat doet de ELPG

 De ELPG ontwikkelt en ondersteunt projecten in het arme en droge Noorden van Ghana. Het zijn projecten van deskundige Ghanezen die zich enthousiast inzetten om de leefomstandigheden in hun streek te verbeteren. Met onze financiële steun en adviezen geven de Ghanezen zelf leiding aan projecten voor de mensen in hun gebied. Alle projecten zijn gebaseerd op ecologische/biologische landbouw.

 

Op het platteland van Ghana is veel honger en armoede. Hoofdoorzaak: de traditionele landbouw en onvoldoende kennis. Met steun en inbreng van de ELPG leren lokale projectleiders de bevolking om ecologische landbouwmethoden toe te passen.

 

De resultaten zijn er naar:

·      twee tot driemaal hogere opbrengst

·      een duurzamer landgebruik

·      meer vertrouwen in eigen kunnen

·      bescherming van het milieu

 

De boeren kunnen hun gezinnen weer voeden en een deel van de oogst verkopen. Daardoor is er schoolgeld voor de kinderen, geld voor kleding en voor gezondheidszorg.

 

Meer dan landbouw

Boer-zijn in Ghana is een manier van leven; leven, werken, wonen, dorpsleven, gezondheid, geloof, de natuur, alles is sterk met elkaar verweven. Daarom wordt er in de projecten naast ecologische landbouw op veel andere gebieden gewerkt, zoals scholenbouw, watervoorziening, gezondheidszorg, man-vrouwrelatie en bewustwording. Een geïntegreerde aanpak dus.

 

Belangrijkste activiteiten

·      bewustwording en voorlichting over ecologische landbouw en milieu;

·      vorming van groepen boeren (m/v) en begeleiding daarvan in activiteiten zoals bomen planten, compost maken, wisselteelt, dammetjes aanleggen tegen erosie, inkomengenererende activiteiten en tegengaan van branden, waaronder verbranding van oogstresten;

·      een voorbeeldbedrijf waar boeren kunnen zien hoe ecologische landbouw werkt;

·      bouw van trainingscentra voor boeren uit de wijde omgeving;

·      ondersteuning van scholen met schooltuin; hier worden naast de gebruikelijke vakken ook ecologische landbouw en milieu onderwezen;

·      een microkrediet-programma;

·      versterken van de positie van vrouwen en bestrijden van huiselijk geweld tegen hen;

·      voorlichting over HIV/AIDS en preventie vroege zwangerschappen.

 

Jaarverslagen

Lees meer over onze activiteiten gedurende de jaren op onze website www.elpg.nl en in onze daarop gepubliceerde in onze jaarverslagen en Rondzendbrieven. Onderstaande jaarverslagen kunt u ook rechtstreeks bekijken:

Het bestuur

De ELPG bestaat al sinds 1975. Vele projecten in Ghana zijn uitgegroeid tot officieel erkende organisaties (NGO's). Van organisaties als NCDO, Cordaid en ICCO/Impulsis ontving de ELPG meerdere keren subsidie. De toegevoegde waarde van ons werk wordt ook door deze organisaties erkend en gewaardeerd.

 

Het bestuur van de ELPG wordt gevormd door 6 (onbezoldigde) leden:

·      Frits Brouwer (voorzitter)

·      Rienke Nieuwenhuis (secretaris)

·      Erik van Well (penningmeester)

·      Kimberley Linde

·      Dick Heesen

·      Kees van Veluw

 

In het bestuur is veel kennis aanwezig die bij het meedenken met de projecten in Ghana van pas komt. Naast een tweetal bestuursleden die enkele jaren in Ghana gewoond hebben houden enkele bestuursleden zich ook in hun dagelijks werk bezig met duurzame en/of ecologische landbouwmethoden.

Website: http://www.elpg.nl/