Energy4All logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 56.62

12 donateurs

Energy4All

Energiestofwisselingsziekten

Elke week worden er in Nederland 1 à 2 kinderen geboren met een energiestofwisselingsziekte. Slechts 50% van deze kinderen haalt de leeftijd van 10 jaar, en maar 70% haalt de leeftijd van 18 jaar. De kinderen hebben een defecte batterij, deze is maximaal halfvol, snel weer leeg en beschadigt het lichaam met zijn afvalstoffen. Helaas is er op dit moment nog geen behandeling mogelijk of medicijn beschikbaar.

 

De doorbraak is nabij

Al dertig jaar wordt daarom wereldwijd onderzoek gedaan naar een doeltreffend medicijn om deze progressieve ziekte te stoppen of zelfs te genezen. Binnen het Universitair Medisch Centrum St. Radboud zijn medewerkers van het Nijmegen Centrum voor Mitochondriële Ziekten onder leiding van Professor Dr. Jan Smeitink druk doende om onderzoek te doen naar deze ziekte. Daarin zijn grote stappen gezet en de onderzoekers geven aan, dat er een medicijn kan komen. Mits er voldoende geld is...

 

Energy4All helpt

Vanuit de farmaceutische industrie is relatief weinig belangstelling voor (financiële) ondersteuning van onderzoek naar energiestofwisselingsziekten. Hiervoor is op 3 april 2006 Stichting Energy4All opgericht en heeft zich de volgende doelen gesteld: 

  • Inzamelen van geld om het onderzoek naar een medicijn voor energiestofwisselingsziekten uit te breiden en te versnellen.
  • Onder de aandacht brengen van energiestofwisselingsziekten in de ruimste zin van het woord.
  • Organiseren van activiteiten voor patiënten met een energiestofwisselingsziekte.

 

Activiteiten

Voor het inzamelen van gelden worden er diverse activiteiten geïnitieerd en georganiseerd door betrokkenen. Om deze inzameling extra te ondersteunen heeft Stichting Energy4All zich aangemeld bij Youbedo.com als goed doel.


Contactgegevens

Voor meer informatie over Stichting Energy4All en haar activiteiten kunt u de website www.energy4all.nl bezoeken.

Website: http://www.energy4all.nl