Vrienden Van Leonardo Deurne Asten Someren logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 149.43

7 donateurs

Vrienden Van Leonardo Deurne Asten Someren

youbedo

Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen kost meer dan het reguliere (basis- en voortgezet) onderwijs. Dit komt onder meer doordat de klassen maximaal 16 leerlingen hebben en dat de extra vakken door vakdocenten gegeven worden. Ook gastdocenten, praktijkgericht onderwijs en de nodige extra hulpmiddelen kosten geld. Gemiddeld 2.500 euro extra per kind per jaar moet gefinancierd worden.

De overheid begint wel het belang van passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in te zien, maar financiert de extra kosten nog niet.

Om het Leonardo onderwijs (financieel) te ondersteunen is de steunstichting Vrienden van Leonardo Deurne Asten Someren opgericht. De stichting tracht haar doelstelling onder meer te verwezenlijken door het verwerven van gelden en andere middelen ten behoeve van het Leonardo onderwijs in de regio.

De stichting ondersteunt zowel het primair onderwijs (Prodas) als het voortgezet onderwijs (het Willibrord Gymnasium) in de regio.

Website: http://www.vvldas.nl