MARK logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 21.60

4 donateurs

MARK

 

Mark is een vrolijke, Nederlandse jongen van 14 jaar. Hij zingt graag en werkt zo’n drie dagen in de werk op een manege. Mark volgt geen onderwijs meer. Hij heeft namelijk klassiek autisme en een IQ van 33. Mark heeft zeker zijn beperkingen. De sociale omgang is vaak ingewikkeld. Ook kan hij niet lezen en schrijv en en heeft moeite zich te concentreren. Gelukkig heeft Mark ook mogelijkheden en die willen zijn ouders zo veel mogelijk benadrukken en helpen ontwikkelen. Dat is mogelijk in Nederland, omdat er aangepaste voorzieningen zijn die toegankelijk gemaakt worden door een persoonsgebonden budget.
Mark heeft geruime tijd in de Democratische Republiek Congo gewoond, waar zijn ouders als ontwikkelingswerkers aan de slag waren. In Congo waren veel elementen aanwezig die goed voor Mark waren: ruimte, structuur, mensen met onvoorwaardelijke aandacht. Aangepaste voorzieningen waren echter vrijwel afwezig. Het merendeel van de mensen met een autistisch spectrum stoornis of verstandelijke handicap in Sub Sahara Afrika, zijn volledig aan hun lot overgeleverd. De omgeving wordt voortdurend geconfronteerd met de beperkingen en beschikt meestal niet over de middelen, mogelijkheden of voorbeelden om zicht te krijgen op de mogelijkheden. Mensen met een verstandelijke handicap zijn dan ook dubbel de dupe.
 
Mark (midden) met zijn klasgenootjes in Congo
Mark staat ook voor Make Autism Really Known. Een stichting die Roland en Annet Zuidema, Mark's ouders, in 2010 zijn begonnen om de positie van mensen met autisme of een verstandelijke handicap, levend in Sub Sahara Afrika, te verbeteren.
Als doelstelling staat in de akte van oprichting d.d. 9 juni 2010 het volgende:
“De stichting heeft ten doel:
Het stimuleren van een betere integratie van autisten/verstandelijk gehandicapten in de afrikaanse samenleving en het opzetten van educatieve en ondersteunende voorzieningen voor de doelgroep en hun mantelzorgers in Sub Sahara Afrika, zonder onderscheid te maken naar geloof, huidskleur, ras etcetera…”

 Wie is MARK?

Mark is een vrolijke, Nederlandse jongen van 14 jaar. Hij zingt graag en werkt zo’n drie dagen in de werk op een manege. Mark volgt geen onderwijs meer. Hij heeft namelijk klassiek autisme en een IQ van 33. Mark heeft zeker zijn beperkingen. De sociale omgang is vaak ingewikkeld. Ook kan hij niet lezen en schrijv en en heeft moeite zich te concentreren. Gelukkig heeft Mark ook mogelijkheden en die willen zijn ouders zo veel mogelijk benadrukken en helpen ontwikkelen. Dat is mogelijk in Nederland, omdat er aangepaste voorzieningen zijn die toegankelijk gemaakt worden door een persoonsgebonden budget.

 

Mark heeft geruime tijd in de Democratische Republiek Congo gewoond, waar zijn ouders als ontwikkelingswerkers aan de slag waren. In Congo waren veel elementen aanwezig die goed voor Mark waren: ruimte, structuur, mensen met onvoorwaardelijke aandacht. Aangepaste voorzieningen waren echter vrijwel afwezig. Het merendeel van de mensen met een autistisch spectrum stoornis of verstandelijke handicap in Sub Sahara Afrika, zijn volledig aan hun lot overgeleverd. De omgeving wordt voortdurend geconfronteerd met de beperkingen en beschikt meestal niet over de middelen, mogelijkheden of voorbeelden om zicht te krijgen op de mogelijkheden. Mensen met een verstandelijke handicap zijn dan ook dubbel de dupe.

 

MARK staat ook voor Make Autism Really Known. Een stichting die Roland en Annet Zuidema, Mark's ouders, in 2010 zijn begonnen om de positie van mensen met autisme of een verstandelijke handicap, levend in Sub Sahara Afrika, te verbeteren.

 

Als doelstelling staat in de akte van oprichting d.d. 9 juni 2010 het volgende:

“De stichting heeft ten doel:

Het stimuleren van een betere integratie van autisten/verstandelijk gehandicapten in de afrikaanse samenleving en het opzetten van educatieve en ondersteunende voorzieningen voor de doelgroep en hun mantelzorgers in Sub Sahara Afrika, zonder onderscheid te maken naar geloof, huidskleur, ras etcetera…”

 

 

STEUN MARK VOOR HET TANZANIA PROJECT!

Mark's farm wordt het project waarmee MARK een voorbeeldrol wil vervullen in de Tanzaniaanse samenleving wanneer het gaat om het mee laten tellen van autisten en verstandelijk gehandicapten en de praktische manier waarop dit vorm kan krijgen. Mark's farm wordt een boerderij met toeristenvoorzieningen, waarbij de doelgroep onder begeleiding actief participeert en meewerkt bij activiteiten op het gebied van landbouw, veeteelt, voedselbereiding, bediening en schoonmaak. Het project hanteert een duurzame aanpak, waarbij zelfvoorzienendheid en respectvol omgaan met mens en milieu een centrale plek krijgen.

 

Website: http://www.stichtingmark.nl