Schoolproject Ethiopië logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 73.57

9 donateurs

Schoolproject Ethiopië

Doel van de stichting

De Stichting Schoolproject Ethiopië geeft de allerarmste kinderen een kans op het volgen van onderwijs. Voor ongeveer 90 euro per jaar gaat een kind naar school en krijgt het een schooluniform, leermiddelen en een warme maaltijd op school.

Schoolproject Ethiopië is begonnen met 20 kinderen in 2005. Elk jaar verzamelt de stichting geld om deze kosten te betalen. Het geld komt onder andere van donateurs, eenmalige giften, collectes in kerken, sponsoracties van scholen en serviceclubs en emballagebonnen van supermarkten. De aanpak heeft succes: na 7 jaar kunnen wij bijna 300 kinderen naar school laten gaan.

Maar we willen ze natuurlijk wel de hele schooltijd kunnen blijven ondersteunen, dus elk jaar is ongeveer 27.000 euro nodig. En uiteraard willen we ook weer nieuwe kinderen naar school kunnen laten gaan.

 

Werkwijze van de Stichting Schoolproject Ethiopië

Schoolproject Ethiopië werkt nauw samen met Vicariaat van Nekemte, een non-gouvernementele organisatie (NGO), dat op diverse plaatsen in de regio - vaak in de allerarmste gebieden - scholen heeft gesticht. Deze scholen staan onder leiding van paters van het vicariaat of zusters van diverse congregaties. De missiescholen nemen alle kinderen aan, ongeacht hun geloof.

 

Elke cent wordt goed besteed

Schoolproject Ethiopië kan garanderen dat vrijwel al het geld op de plek van bestemming aankomt en daadwerkelijk wordt besteed aan het door ons beoogde doel.

Jaarlijks bezoeken enkele bestuursleden - op eigen kosten - de scholen, om de voortgang te bespreken en te controleren of alles loopt zoals afgesproken is. De contacten met de directeuren en medewerkers van de scholen zijn heel erg goed. De jaarlijkse rapportages en de overige communicatie verlopen veelal via internet.

 

Duurzaamheid door microkredieten

De moeders van de 30 kinderen die onze stichting in haar schoolproject in Komto heeft opgenomen hebben een microkrediet ontvangen. De zusters van Komto instrueren de vrouwen hoe ze hiermee geld kunnen verdienen om hun kinderen onderwijs te kunnen laten volgen. Als dat gelukt is stopt onze stichting op deze school met ondersteunen.

Met de terugbetaalde kredieten start er daarna een nieuwe groep moeders.

Middels een door - ons georganiseerde - inzamelingactie is zoveel geld binnengekomen dat ook in andere dorpen binnenkort dergelijke programma's van start kunnen gaan.

Website: http://www.schoolprojectethiopie.nl