Aljamdu logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 1,083.11

6 donateurs

Aljamdu

Stichting Aljamdu gaat voor echte hulp aan de bevolking van Gambia. Ons werkgebied ligt in en bij het dorp Aljamdu op de noordoever van de Gambia-rivier. Wij streven naar het bevorderen van scholing, gezondheid en biologische landbouw. Onze uitgangspunten zijn: gelijkwaardigheid, transparantie, continuïteit.
 
Een school of organisatie in Aljamdu en omgeving die om hulp vraagt of die wordt voorgesteld om voor hulp in aanmerking te komen, wordt eerst door iemand van of namens de stichting bezocht. Er wordt met alle betrokkenen gesproken. Wanneer een projectvoorstel is goedgekeurd, vragen we een eigen bijdrage van de school of organisatie. Hiermee willen we de betrokkenheid van iedereen die met een project te maken heeft waarborgen. Dit kan zijn een geldelijke bijdrage, naar draagkracht van de school/organisatie, een bijdrage in werkzaamheden of een bijdrage in materialen.
 
De Stichting Aljamdu heeft voor al haar projecten van enige omvang supervisors aangesteld die de projecten begeleiden. Fanta Saneh begeleidt de projecten in Aljamdu. Sheriff Jamanka houdt supervisie in Sittanunku. Hun taak omvat:

•         Er op toezien dat de ter beschikking gestelde middelen op de afgesproken wijze worden besteed.
•         Dat de voortgang van het project conform afspraken verloopt. Zonodig overlegt de supervisor namens de Stichting met betrokken partijen.
•         Eén keer per maand en indien daar aanleiding toe is rapportage uitbrengen aan het bestuur van de Stichting.

 

Betreffende personen moeten betrouwbaar en bij voorkeur een vooraanstaand lid van de lokale/regionale gemeenschap te zijn, zodat die ook draagvlak heeft en invloed kan uitoefenen op de betrokkenen van de lokale bevolking bij de uitvoering van het project.

Website: http://www.aljamdu.com